2/3 Eesti kodanikest peab migratsioonikriisi Venemaa agressioonist suuremaks ohuks

30.03.2016

Turu‐uuringute AS viis 22.‐28. märtsini Ühiskonnauuringute Instituudi (ÜUI) tellimusel läbi küsitluse 1000 valimisealise Eesti Vabariigi kodaniku seas. Küsimuse: „Kumba peate praegusel hetkel Eestile suuremaks ohuks, kas Euroopa pagulaskriisi või võimalikku Venemaa agressiooni?“ vastustest selgus, et 64% vastajatest peab suuremaks ohuks pagulaskriisi, 24% Venemaa agressiooni ning 12% ei oska antud küsimusele vastata.

„Jätkuv rändekriis Euroopas on tekitanud olukorra, kus Eesti inimesed ei taju enam Venemaad peamise välise ohuna ja suuremat muret valmistavad Lääne‐Euroopas toimuvad sündmused, kuid kindlasti ka vägivald Lähis‐Idas,“ ütles Tartu Ülikooli vanemteadur Peeter Espak. „Tihti kuuleb väidet, et kui Eesti pagulaste ümberjaotamises ei osale, siis ei aita Euroopa riigid meid Venemaa agressiooni korral. Värsked uuringutulemused aga näitavad, et see argument enam ei mõju. Üle poole vastajatest näeb pagulaskriisi Venemaast suurema ohuna kõikides vanuse‐, haridus‐ ja sissetulekugruppides.“

„50% vastanutest arvab, et juhul, kui üle Eesti‐Vene piiri hakkaks tulema massiliselt migrante, peaks Eesti ehitama Ungari eeskujul piirile tara ning vajadusel kasutama piiriületajate takistamiseks jõudu,“ rääkis Peeter Espak. „19% vastajatest arvab, et nad tuleks paigutada pagulaskeskustesse ning 10% laseks neil rahulikult läbi Eesti Soome ja Rootsi jõuda. „Seega pooled valimisealistest kodanikest pooldaks kriisiolukorra tekkel võimalikult karme meetmeid ning vaid selge vähemus näeb lahendusena migrantide vastuvõtmist ja pagulaskeskustesse paigutamist.“

Kui üldiselt suhtuvad venelased migrantidesse skeptilisemalt ning oodatult peab 90% neist rändekriisi suuremaks ohuks kui Venemaa agressiooni, siis üllatuslikult pooldaks eestlased kriisi tekkel karmimate meetmete rakendamist. Eestlastest arvab 52%, et tuleks ehitada piirile tara ning vajadusel kasutada jõudu, venelastest arvab sama 39%.

Vastajad arvavad samas, et Eesti jõustruktuurid saaksid olukorraga hakkama, kui piirile hakkaks kogunema illegaalsed immigrandid. Küsimusele, kes suudaks Teie arvates tagada, et illegaalsed sisserändajad üle piiri ei saaks, vastas 48% piirivalve ja 29% sõjavägi. Vaid 8% vastajatest arvab, et mitte keegi ei suudaks Eestis illegaalsete immigrantide sissevoolu peatada.

Parlamendierakondade toetajatest peavad pagulaskriisi ülekaalukalt Venemaast suuremaks ohuks Keskerakonna ja EKRE toetajad, vastavalt 93% ja 82%. Üle poole vastajatest näeb pagulaskriisi suurima ohuna ka Vabaerakonna (53%) ja SDE (51%) toetajatest. Reformierakonna toetajatest peab suurimaks ohuks pagulaskriisi 46% ja 41% Venemaa agressiooni. Ainsana on IRL‐i toetajate seas väga kerges ülekaalus vastajad, kes tunnetavad Venemaad suurema ohuna, Venemaad peab suurimaks ohuks 47% ja pagulaskriisi 45% vastajatest.

Uuringu viis läbi Turu‐Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 1000 18‐aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Turu‐uuringute AS on erapooletu uuringufirma, mis tegutseb Eesti turul alates 1994. aastast. Ettevõtte omanikuks on Soome uuringufirma Taloustutkimus OY, millel on enam kui 40‐ aastane kogemus turu‐uuringute alal.

Lisainformatsioon:
Peeter Espak
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut
peeter.espak@ut.ee