28% teise sambaga liitunutest võtaksid raha välja

19.09.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis Turu-uuringute AS 6.-10. septembrini läbi küsitluse pensionireformi teemal, mille raames plaanitakse pensioni teine sammas muuta vabatahtlikuks. Tegemist on praegu kõige esinduslikuma valimiga küsitlusega teise sambaga liitunute seas. Kokku küsiti909 inimese arvamust, kes on liitunud teise sambaga, kuid ei saa sealt veel väljamakseid. Küsitlusest selgub, et 28% inimestest võtaks teisest sambast raha välja ning lahkuks pensioni kogumise süsteemist. 

Augustis leppisid koalitsioonierakonnad kokku pensionireformis, mille raames muutub teises pensionisambas osalemine vabatahtlikuks ning juba liitunud/liidetud inimestel on võimalik sealt raha välja võtta. Kui varasemalt on pensionireformiga seotud küsitlused viidud läbi kogu elanikkonda esindava valimi seas, siis seekord küsitleti inimesi, kes on kogumispensioni ehk pensioni teise sambaga liitunud.  

Pensionikogujatelt uuriti nii üldiseid hoiakuid pensionireformi suhtes, kuid ka seda, mida nad plaanivad teha siis, kui sambast on võimalik raha välja võtta.Käesolevas pressiteates antakse ülevaade sellest, mida teise sambaga liitunud inimesed kavatsevad pärast reformi teha ning mida teisest sambast lahkujad mõtlevad rahaga ette võtta. 

Pensionireformi järgsete plaanide kohta küsiti esiteks: “Mida Teie kavatsete teha, kui pensionireformi järel on võimalik teisest pensionisambast lahkuda?” 38% vastas, et nad jätkaksid kogumist teise sambasse, 28% võtaks teise sambasse kogunenud raha välja, 15% jätkaks kogumist investeerimiskontole ning 19% ei oska öelda.  

Raha võtaks seega välja 28% teise sambaga liitunutest ning 53% jätkaks kogumist kas teises sambas või investeerimiskontol. See tähendab praegust seisu arvestades, et inimesed võtaks pensioni kogumise süsteemist koheselt kasutusse 1,26 miljardit eurot.  

Nendelt vastajatel, kes võtaks teisest sambast raha välja ning ei kannaks seda investeerimiskontole, küsiti veel lisaküsimus: “Mida Te teeksite teisest sambast välja võetud rahaga?” Küsimusele sai vabalt vastata ning vastused olid järgmised: 

Maksaks tagasi oma laenud/võlad

17%

Investeeriks

16%

Ostaks kinnisvara/korteri 1. sissemakse

13%

Kulutaks elamiskulude katteks/ostaks midagi

11%

Kulutaks remondile

9%

Muu

5%

Hoiaks tagavaraks, hoiustaks sh kogumishoiusele

5%

Läheks reisile

5%

Ostaks auto

3%

Liiga väike summa, et midagi teha

2%

Ei oska öelda, pole veel otsustanud

13%

 

 

Küsitluses paluti inimestel veel öelda, kui palju neil teise pensionisambasse raha kogunenud on, kuid teise samba suurus oluliselt ei mõjutanud vastajate seisukohti teistes küsimustes.

 

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 6.-10. septembrini ning kokku küsitleti 909 18-aastast ja vanemat Eesti elanikku, kes on liitunud teise pensionisambaga, kuid ei saa sealt veel väljamakseid.