51% inimestest ei toeta kohustuslikku vaktsineerimist koroonaviiruse vastu

05.12.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 51% vastajatest ei nõustu ning 43% nõustub sellega, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tuleks Eestis muuta kohustuslikuks. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Kuigi siiani on Vabariigi Valitsus kinnitanud, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine jääb Eestis vabatahtlikuks, siis mujal Euroopa Liidus räägitakse kohustuslikust vaktsineerimisest aina enam. Austrias hakkab vaktsineerimiskohustus kehtima alates järgmise aasta 1. veebruarist ning kohustuslikust vaktsineerimisest räägitakse ka Saksamaal. Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen teatas möödunud nädalal, et Euroopa Liit peaks mõtlema kohustusliku vaktsineerimise peale.  

Sellest tulenevalt küsiti inimestelt, kas nad on nõus või mitte sellega, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tuleks muuta sarnaselt Austriale ka Eestis kohustuslikuks. 51% küsitlusele vastanutest ei ole sellega üldse nõus või pigem ei ole nõus. 43% on täiesti nõus või pigem nõus ning 6% vastas “Ei oska öelda”.  

Erakondliku eelistuse järgi pooldaks kohustuslikku vaktsineerimist enim Reformierakonna toetajad, kellest 71% nõustub, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine tuleks muuta Eestis kohustuslikuks ja  26% ei nõustu. SDE (56% nõus ja 38% ei ole nõus) ning Eesti 200 (54% nõus ja 40% ei ole nõus) toetajatest üle poole sooviks vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist. Vähem oleks kohustusliku vaktsineerimise poolt Keskerakonna (47% nõus ja 44% ei ole nõus) ning Isamaa (43% nõus ja 48% ei ole nõus) toetajad. Suurim oleks aga vastuseis kohustuslikule vaktsineerimisele EKRE toetajate seas, kellest 12% nõustub ja 85% ei nõustu sellega, et vaktsineerimine tuleks muuta Eestis kohustuslikuks.  

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 3. detsembril 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%. Norstati kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.