53% inimestest sooviks kevadega sarnaseid piiranguid

22.02.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 53% vastajate arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sulgeda Eesti ühiskond eelmise aasta kevadega sarnasel määral ning 43% ei pea seda vajalikuks. Küsitluse viis 18. - 19. veebruarini läbi Norstat Eesti AS.  

Viimastel nädalatel on taas kasvanud nakatumine koroonaviirusesse ning 18. veebruaril kinnitas valitsus täiendavad piirangud, mis hakkasid kehtima 22. veebruaril. Küsitlus viidi läbi ajal, kui sellest nädalast kehtima hakanud täiendavad piirangud olid inimestele teada.  

Vastajatel küsiti: “Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sulgeda Eesti ühiskond eelmise aasta kevadega sarnasel määral?53% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 43% “Pigem EI” või “Ei” ning 5% ütles “Ei oska öelda”.  

Üle 50-aastaste ning eesti rahvusest vastajate seas pooldab rangeid piiranguid üle 50% vastajatest. Alla 50-aastaste ja muust rahvusest vastajate seas jääb ühiskonna sulgemise pooldajate osakaal alla 50%.  

Lisaks küsiti: “Kui rahul olete Te valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel?” 47% vastas “Ei ole rahul” või “Pigem ei ole rahul”, 46% vastas “Rahul” või “Pigem rahul” ning 7% ütles “Ei oska öelda”.  

Valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel rahulolevate ja rahulolematute osakaal on seega praktiliselt võrdne. Sarnasel tasemel oli rahulolu ka eelmise aasta detsembri esimeses pooles, kui 50% ei olnud rahul ning 45% oli rahul. Eelmise aasta aprillis, kui Eestis kehtisid oluliselt rangemad piirangud, oli valitsuse tegevusega rahul 73% vastajatest ning 23% ei olnud rahul.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 18. - 19. veebruarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.