54% inimestest ei ole rahul Kaja Kallase tegevusega koroonakriisi lahendamisel

15.03.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi läbi viidud küsitlusest selgub, et peaminister Kaja Kallase tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel on rahul 38% vastajatest ning 54% ei ole rahul. Samas Jüri Ratase tegevusega on tagantjärele rahul 60% vastajatest ning 32% ei ole rahul. Küsitluse viis 10. - 11. märtsini läbi Norstat Eesti AS.  

Alates veebruarist on Eestis märkimisväärselt kasvanud nakatumine koroonaviirusesse ning 8. märtsil otsustas valitsus kehtestada eelmise aasta kevadele sarnased piirangud. Pärast uute piirangute väljakuulutamist uuris Ühiskonnauuringute Instituut inimestelt, kui rahul on nad eelmise ja praeguse valitsuse peaministrite tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel.  

Vastajatelt küsiti: “Kui rahul Te olete peaminister Kaja Kallase tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel?” 54% ütles “Üldse mitte rahul” või “Pigem mitte rahul”, 38% ütles “Pigem rahul” või „Väga rahul“ ning 7% vastas “Ei oska öelda”.  

Veel paluti vastajatel tagantjärele hinnata: “Kui rahul Te olite peaminister Jüri Ratase tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel?” 60% vastas “Väga rahul” või “Pigem rahul, 32% vastas “”Pigem mitte rahul” või “Üldse mitte rahul” ning 8% vastas “Ei oska öelda”.  

Erakondliku eelistuse järgi on Kaja Kallase tegevusega on rahul 75% Reformierakonna, 59% SDE, 41% Eesti 200, 30% Isamaa, 22% Keskerakonna ning 4% EKRE toetajatest.

Samas Jüri Ratase tegevusega jäi rahule 89% Keskerakonna, 80% Isamaa, 78% EKRE, 64% SDE, 56% Eesti 200 ning 49% Reformierakonna toetajatest. Kõikide nimetatud erakondade toetajate seas on rohkem neid vastajaid, kes jäid rahule Jüri Ratase tegevusega, samas Kaja Kallase tegevusega rahulolevad vastajad on ülekaalus ainult Reformierakonna ja SDE toetajate seas.

 

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 10. - 11. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.