56% inimestest ei pea õigeks plakateid, mis kujutavad Tallinna linnaruumi sõjas hävitatuna

26.02.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi värskest küsitlusest selgub, et 56% vastajatest ei pea õigeks plakateid, kus kujutatakse Tallinna linnaruumi sõjas hävitatuna. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Nädal tagasi avati Tallinnas näitus, mille raames neljal suurel reklaamtahvlil kujutatakse Tallinna linnaruumi hävitatuna. Ühiskonnauuringute Instituudi viimases küsitluses uuriti inimestelt, kuidas nad antud plakatitesse suhtuvad. Seoses kahe aasta möödumisega täiemahulise sõja algusest Ukrainas küsiti lisaks arvamust Venemaa-Ukraina sõja teemal.  

Esmalt küsiti vastajatelt: „19. veebruaril pandi Tallinnas neljal suurel reklaamtahvlil üles pildid, mis kujutavad tänapäeva Tallinna linnaruumi sõjas hävitatuna. Kas te olete sellest midagi kuulnud?“  

Nendelt, kes olid plakatitest kuulnud (82%) küsiti lisaks: „Kas peate õigeks selliste vaadete kuvamist Tallinna linnaruumis?“ 56% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 35% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 9% ütles „Ei oska öelda“.  

Eestlastest ei pea plakateid õigeks 51% ning peab õigeks 40%, muust rahvusest vastajatest ei pea plakateid õigeks 77% ning peab õigeks 17%.  

Erakondliku eelistuse järgi peab Tallinna linnaruumi üles pandud plakateid õigeks 61% Reformierakonna, 49% SDE, 40% Isamaa, 39% Eesti 200, 16% EKRE ning 7% Keskerakonna toetajatest. Reformierakonna, SDE ja Eesti 200 toetajate seas on rohkem vastajaid, kes peavad plakateid õigeks ning teiste erakondade toetajate seas rohkem neid, kes neid õigeks ei pea.  

22. veebruaril ilmus uudis Euroopa Välissuhete Nõukogu avaliku arvamuse küsitlusest, millele vastanutest kümnendik eurooplastest usub Ukraina võitu sõjas. Kuna Eestis antud küsitlust läbi ei viidud, siis lisati sama küsimus viimasesse Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlusse.  

Küsimus oli järgmine: „Milline järgnevatest on Teie arvates kõige tõenäolisem tulemus Venemaa-Ukraina sõjas?“ 36% vastajatest usub, et Ukraina võidab sõja, 30% vastajatest usub, et Venemaa ja Ukraina leiavad rahu nimel kompromissi ning 10% vastajatest usub, et Venemaa võidab sõja. 24% vastajatest ütles „Ei oska öelda“.  

Eestlastest usub Ukraina võitu 42%, Venemaa ja Ukraina vahelist kompromissi 26% ning Venemaa võitu 9%. Muust rahvusest vastajatest usub Ukraina võitu 9%, Venemaa ja Ukraina vahelist kompromissi 51% ning Venemaa võitu 18%.  

Erakondliku eelistuse järgi usub Ukraina võitu 68% Reformierakonna, 48% SDE, 45% Isamaa, 45% Eesti 200, 21% EKRE ja 8% Keskerakonna toetajatest.  

Veel küsiti: „Kas Teie arvates ähvardab Eestit praegu otsene sõjaline oht?“ 60% vastas „Ei kindlasti mitte“ või „Pigem ei“, 31% „Pigem jah“ või „Jah, kindlasti“ ning 8% ütles „Ei oska öelda“. Eestlastest arvab 58% ning muust rahvusest vastajatest 73%, et Eestit ei ähvarda praegu otsene sõjaline oht.  


Norstati küsitlus viidi läbi 23. veebruaril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.