57% inimeste arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma

25.08.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud värske küsitluse põhjal arvab 57% vastajatest, et peaminister Kaja Kallas peaks Venemaaga seotud äri skandaali tõttu tagasi astume. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS. 

Kolmapäeva õhtul ilmusid meedias uudised sellest, et peaministri abikaasa logistikaettevõte on pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud vedusid Venemaale. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut uuris inimestel, et kuidas peaks peaminister selle skandaali valguses käituma.  

Vastajatele esitati küsimus: „Kuidas peaks Teie arvates peaminister Kaja Kallas käituma seoses viimastel päevadel ilmunud uudistega, et tema abikaasaga seotud transpordiettevõte on jätkanud vedusid Venemaale pärast Ukraina sõja algust?“ 57% vastajatest ütles „Ta peaks tagasi astuma“, 31% vastajatest ütles „Ta peaks andma selgitusi, aga võiks oma ametikohal jätkata“, 7% vastajatest ütles „Ta ei peaks midagi tegema“ ning 5% ütles „Ei oska öelda“.  

Kuigi üle poole vastajatest peab vajalikuks peaministri tagasiastumist, siis erinevad vastused märkimisväärselt sõltuvalt erakondlikust eelistusest. Opositsioonierakondade toetajatest arvab valdav enamus, et tagasiastumine oleks vajalik. Nii ütleb 96% EKRE, 80% Keskerakonna ning 74% Isamaa toetajatest. Sotside toetajatest ütleb 39% ning Eesti 200 toetajatest 28%, et peaminister peaks tagasi astuma ning mõlema Reformierakonna koalitsioonipartneri toetajaskonnas arvab üle poole vastajatest, et Kaja Kallas peaks andma küll selgitusi, kuid võiks ametis jätkata.

Kõige enam eristuvad oma vastustes aga Reformierakonna toetajad. 8% peaministripartei toetajate arvates peaks peaminister tagasi astuma. 71% arvates peaks ta andma selgitusi, aga võiks ametis jätkata ning 19% arvates ei peaks peaminister skandaaliga seoses midagi tegema.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 24. – 25. augustini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.