57% inimestest ootab rangemaid piiranguid

13.12.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 57% vastajate arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestada rangemad piirangud ning pooled vastajatest ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse tõkestamisel. Küsitluse viis 10. - 11. detsembrini läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.  

9. detsembril otsustas valitsus kehtestada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud. Täiendavalt hakkasid alates 12. detsembrist kehtima piirangud meelelahutussektorile Ida-Virumaal ning alates 14. detsembrist üle Eesti huviharidusele, sporditegevusele ja õppetegevusele. Seega viidi küsitlus läbi ajal, kui praegu kehtivad täiendavad piirangud olid inimestele juba teada. 

Vastajatelt küsiti: “Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendada praegusest rangemaid piiranguid?” 57% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 37% “Pigem ei” või “Ei” ning 6% “Ei oska öelda”. Seega sooviks praegusest rangemaid piiranguid 57% vastajatest ning 37% peab piisavaks hetkel kehtivaid piiranguid. 

Rangemate piirangute pooldajad on ülekaalus praktiliselt kõikides sotsiaal-demograafilistes gruppides. Vaid Ida-Virumaal, kus on rakendatud muust Eestist karmimad meetmed, peab rangemate piirangute kehtestamist vajalikuks 41% ning 53% ei pea neid vajalikuks.  

Lisaks küsiti: „Kui rahul olete Te valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel?45% vastas „Väga rahul“ või „Pigem rahul“, 50% „Pigem mitte rahul“ või „Üldse mitte rahul“ ning 5% ütles „Ei oska öelda“.  

Kui aprillis esitati Ühiskonnauuringute Instituudi poolt küsimus, kui rahul ollakse erinevate institutsioonide tegevusega koroonaviiruse pandeemia ajal, siis oli valitsuse tegevusega rahul 73% vastajatest ning 23% ei olnud rahul.  

„Tõenäoliselt on suurema rahulolematuse põhjuseks viimase aja kohati vastuoluline ning ebaselge kommunikatsioon valitsuse poolt, kui ka see, et täiendavaid piiranguid oodati juba varem,“ kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas.