60% inimestest ei ole valitsuse tegevusega rahul ning ligi kolmveerand ootab rangemaid koroonapiiranguid

05.03.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 60% inimestest ei ole rahul valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel ning 73% arvates tuleks rakendada praegusest rangemaid piiranguid. Küsitluse viis 4. - 5. märtsini läbi Norstat Eesti AS.

Alates veebruarist on märkimisväärselt kasvanud Eestis nakatumine koroonaviirusesse ning 2. märtsil otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Küsitlus toimus seega siis, kui 6. märtsil kehtima hakkavad piirangud olid inimestele juba teada. 

Vastajatelt küsiti: Kui rahul olete Te valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel?” 60% vastas “Üldse mitte rahul” või “Pigem ei ole rahul”, 36% vastas “Väga rahul” või “Pigem rahul” ning 4% ütles “Ei oska öelda”. 

Valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel rahulolematute osakaal on seega esmakordselt tõusnud üle 50%. Veel 18.-19. veebruarini läbi viidud küsitluses ei olnud rahul 47% ning 46% oli rahul. Eelmise aasta detsembri esimese pooles ei olnud rahul 50% ja oli rahul 45%. Eelmise aasta aprillis, koroonaviiruse esimese laine ajal, oli samas valitsuse tegevusega rahul 73% ning 23% ei olnud rahul.  

Veel küsiti: Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendada praegusest rangemaid piiranguid?” 73% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 23% “Pigem EI” või “Ei” ning 4% ütles “Ei oska öelda”. 

 

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 4. - 5. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.