64% abielureferendumil osalejatest hääletaks „Jah“

10.01.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 64% inimestest hääletaks selle poolt, et abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks. Küsitluse viis 29. detsembrist 4. jaanuarini 1000 Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Norstat Eesti AS.  

Valitsus on otsustanud 2021. aasta aprillis läbi viia rahvahääletuse, kus küsitakse, kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise liiduks. Samal ajal on opositsioon esitanud 9400 muudatusettepanekut, et rahvahääletuse läbiviimist takistada. Ühiskonnauuringute Instituudi poolt küsitakse kuni referendumi toimumiseni regulaarselt inimeste arvamust rahvahääletusele minevas küsimuses. Esiteks palutakse inimestel öelda, kas nad osaleksid sellel rahvahääletusel ning kui vastus on „Jah“, siis küsitakse lisaks, kuidas nad hääletaksid.  

Rahvahääletusel osalemise kohta küsiti: Kui järgmisel pühapäeval toimuks rahvahääletus küsimuses: Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?”, kas Teie osaleksite hääletusel? Rahvahääletusel osaleks 72% vastajatest, 21% ei osaleks ning 6% vastas “Ei oska öelda”. 

Kui vastaja ütles osalemise kohta “Jah”, siis küsiti veel järgmine küsimus: Kuidas Teie vastaksite sellel rahvahääletusel küsimusele: Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?” 64% vastaks küsimusele “Jah” ning 36% vastaks “Ei”.  

Eelmises küsitluses, mis viidi läbi 17. – 23. novembrini 2020 vastas 63%, et nad ütleks rahvahääletusel „Jah“ ning  37%, et nad ütleks „Ei“. 

Seisukohad rahvahääletuse küsimuses eristavad selgelt koalitsioonierakondade toetajaid, kellest enamus vastaks küsimusele “Jah”, opositsioonierakondade ja Eesti 200 toetajatest, kellest enamus vastaks küsimusele “Ei”.  

EKRE toetajatest vastaks rahvahääletusel “Jah” 91% ning “Ei” 9%

Keskerakonna toetajatest “Jah” 90% ning “Ei” 10%

Isamaa toetajatest “Jah” 72% ning “Ei” 28%

Reformierakonna toetajatest “Jah” 35% ning “Ei” 65%

SDE toetajatest “Jah” 30% ning “Ei” 70%

Eesti 200 toetajatest “Jah” 29% ning “Ei” 71% 

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 29.12-04.01 ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.