66% inimeste arvates peaks kaja kallas tagasi arvama

29.08.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud värskest küsitlusest selgub, et 66% ehk kahe kolmandiku vastajate arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS 

Eelmise nädala kolmapäeval ilmusid meedias uudised sellest, et peaministri abikaasa logistikaettevõte on pärast Ukraina sõja puhkemist jätkanud vedusid Venemaale. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut küsis, et milline on nende seisukoht hetkel Kaja Kallase jätkamise osas.  

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?“ 29% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 66% vastas „Pigem jah“ või „Jah“ ning 5% ütles „Ei oska öelda“.  

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 99,5% EKRE toetajatest, 93% Keskerakonna toetajatest, 85% Isamaa toetajatest ning 55% SDE toetajatest. E200 toetajatest arvab 48%, et peaminister peaks tagasi astuma ning 47%, et mitte. Reformierakonna toetajatest aga arvab 82%, et ta peaks ametis jätkama ning 14%, et ta peaks tagasi astuma.  

Lisaks paluti vastajatel anda hinnang veel kolmele peaministri abikaasa Vene äri skandaaliga seotud küsimusele. 80% vastajatest arvab, et praegusel hetkel ei ole Eesti ettevõtetel moraalne Venemaal tegutseda. 67% vastajatest ei usu, et Kaja Kallas polnud teadlik oma abikaasa Venemaaga seotud äritegevusest. 69% vastajatest arvab, et peaminister peaks avalikustama, milleks ta andis oma abikaasa ettevõttele laenu.  

Viimase kahe küsimuses eristuvad teistest Reformierakonna toetajad, kellest 25% ei usu (37% usub), et Kaja Kallas polnud teadlik oma abikaasa Venemaaga seotud äritegevusest ning 49% arvates ei peaks (37% arvates peaks) peaminister avalikustama, milleks ta andis oma abikaasa ettevõttele laenu.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 28. – 29. augustini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.