67% inimeste arvates peaks Kaja Kallas tagasi astuma

07.09.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud värskest küsitlusest selgub, et 67% vastajate arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS 

Kaks nädalat kestnud peaministri idavedude skandaal ei näita vaibumise märke ning MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut küsis, et milline on inimeste seisukoht hetkel Kaja Kallase jätkamise osas.  

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?“ 27% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 67% vastas „Pigem jah“ või „Jah“ ning 6% ütles „Ei oska öelda“.  

Võrreldes nädal tagasi läbi viidud küsitlusega ei ole peaministri tagasiastumist toetavate inimeste osakaal praktiliselt muutunud, siis arvas 66% vastajatest, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma.  

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 99% EKRE toetajatest, 94% Keskerakonna toetajatest, 91% Isamaa toetajatest ja 57% SDE toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 31%, et peaminister peaks tagasi astuma ning Reformierakonna toetajatest 19%. 

Nädal tagasi läbi viidud küsitluses arvas 48% Eesti 200 toetajatest, et peaminister peaks tagasi astuma, seega on värske küsitluse põhjal antud vastajate grupp muutunud peaministri jätkamise osas soosivamaks. 

Lisaks küsiti: „Kas Kaja Kallase idavedude skandaal kahjustab Teie arvates Eesti mainet välismaal?“ 21% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 72% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 6% „Ei oska öelda“.  

Erakondliku eelistuse järgi peab skandaali Eesti mainet kahjustavaks 98% EKRE toetajatest, 94% Keskerakonna toetajatest, 91% Isamaa toetajatest, 73% SDE toetajatest ning 55% Eesti 200 toetajatest. Ainult Reformierakonna toetajate seas on skandaali Eesti mainele kahjustavaks pidajad vähemuses (28%).  

 

Norstati küsitlus viidi läbi 6. septembril kell 14.00-20.00  veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.