69% inimeste arvates ei olnud koroonapiirangute vastane meeleavaldus õigustatud

07.02.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 69% küsitletute arvates ei olnud 3. veebruaril Toompeal toimunud koroonapiirangute vastane meeleavaldus õigustatud. Samas ütleb 55% vastajatest, et nad ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel. Küsitluse viis läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.  

Toompeal toimunud meeleavalduse kohta küsiti: “Kas Teie arvates oli 3. veebruaril Toompeal korraldatud koroonapiirangute vastane meeleavaldus õigustatud?24% vastas küsimusele “Jah” või “Pigem jah”, 69% “Pigem ei” või “Ei” ning 7% ütles “Ei oska öelda”.  

Valitsuse tegevuse kohta küsiti: “Kui rahul Te olete valitsuse praeguse tegevusega koroonaviirusest tingitud kriisi lahendamisel?” 41% vastajatest ütles, et nad on “Väga rahul” või “Pigem rahul”, 55% “Pigem ei ole rahul” või “Üldse ei ole rahul” ning 5% vastas “Ei oska öelda”.  

Ainult EKRE toetajate (68%) arvates oli 3. veebruaril toimunud meeleavaldus õigustatud. Teiste suuremate erakondade toetajate seas olid ülekaalus vastajad, kelle arvatus meeleavaldus ei olnud õigustatud. Samas valitsuse tegevusega ollakse rahul ainult Reformierakonna (86%) ja Eesti 200 (52%) toetajate seas. Teiste suuremate erakondade seas on ülekaalus rahulolematud ning ka Reformierakonna valitsuspartneri Keskerakonna toetajatest 58% ütleb, et nad ei ole valitsuse tegevusega rahul.

 

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 4. veebruaril 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%. Norstati kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.