69% inimeste arvates peaks Kaja Kallas tagasi astuma

15.09.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud värskest küsitlusest selgub, et 69% vastajate arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS 

Seoses Kaja Kallase idavedude skandaaliga on Ühiskonnauuringute Instituut küsinud kolmel järjestikusel nädalal, kas peaminister peaks skandaali tõttu ametist tagasi astuma. Küsitlused näitavad, et tagasiastumist toetavate inimeste hulk on pigem kasvutrendis 

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?“ 25% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 69% vastas „Pigem jah“ või „Jah“ ning 6% ütles „Ei oska öelda“.  

Kaks nädalat tagasi läbi viidud küsitluses arvas 66% ning nädal tagasi läbi viidud küsitluses 67%, et peaminister peaks ametist tagasi astuma.  

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 98% EKRE toetajatest, 93% Isamaa toetajatest, 92% Keskerakonna toetajatest ja 57% SDE toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 45%, et peaminister peaks tagasi ning 41%, et ei peaks ning Reformierakonna toetajatest arvab 15%, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma. 

Lisaks küsiti: „Kes on Teie arvates peamiselt süüdi peaminister Kaja Kallase idavedude skandaali puhkemises?“ Vastajatel oli võimalik valida üks vastus nelja võimaliku variandi seast. 44% vastajatest pidas peamiseks süüdlaseks Kaja Kallast, 25% Kaja Kallase abikaasat, 13% meediat ning 7% opositsiooni. 12% ütles „Ei oska öelda“.  

Reformierakonna toetajad peavad kõige enam süüdlasteks Kaja Kallase abikaasat (32%), meediat (27%) ja opositsiooni (21%), kuid Kaja Kallast peab süüdlaseks 6%. EKRE (83%), Keskerakonna (56%) ja Isamaa (62%) toetajatest peab enamus süüdlaseks Kaja Kallast. Sotsiaaldemokraatide (51%) ja Eesti 200 (31%) toetajate seas on kõige rohkem vastajaid, kes peavad süüdlaseks Kaja Kallase abikaasat.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 13. septembril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.