69% inimeste arvates tuleks välja kuulutada eriolukord

12.03.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 69% inimeste arvates tuleks sarnaselt eelmise aasta kevadele välja kuulutada eriolukord ning 58% ei ole rahul valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel. Küsitluse viis 10. - 11. märtsini läbi Norstat Eesti AS.

 

Alates veebruarist on märkimisväärselt kasvanud Eestis nakatumine koroonaviirusesse ning 8. märtsil otsustas valitsus kehtestada eelmise aasta kevadele sarnased piirangud. Samas on mitmete erakondade esindajad nõudnud lisaks piirangutele ka eriolukorra väljakuulutamist ning sellest tulenevalt küsiti inimestelt mis on nende seisukoht eriolukorra osas.  

Vastajatelt küsiti: Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõttu eelmise aasta kevadele sarnaselt kuulutada välja eriolukord?” 69% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 26% “Pigem ei” või “Ei” ning 5% ütles “Ei oska öelda”.  

Eriolukorra väljakuulutamist peetakse vajalikuks kõikides sotsiaalsetes gruppides ning seda peaks tegema ka 68% Reformierakonna toetajate arvates.  

Veel küsiti: “Kui rahul olete Te valitsuse praeguse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel?” 58% vastas “Üldse mitte rahul” või “Pigem ei ole rahul”, 37% vastas “Väga rahul” või “Pigem rahul” ning 5% ütles “Ei oska öelda”. 

Nädal tagasi, enne uute piirangute väljakuulutamist, oli valitsuse tegevusega rahul 36% ning 60% ei olnud rahul. Seega pole rahulolu valitsuse tegevusega eelmise nädalaga võrreldes praktiliselt muutunud.


Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 10. - 11. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.