71% inimestest pooldab negatiivse testi tõendi võimaluse taastamist

23.01.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 71% vastanutest pooldab võimalust vaktsineerimata inimestel külastada erinevaid asutusi ning üritusi negatiivse koroonaviiruse testi tõendiga. Koroonapiirangute karmistamist peab praeguses olukorras vajalikuks 20% küsitlusele vastanutest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.
 

Seoses kiiresti leviva koroonaviiruse omikron tüvega püstitab viirusesse nakatumine Eestis rekordeid. Kuna haiglaravi vajaduse kasv on olnud eelmiste lainetega võrreldes aeglasem, siis on arutletud võimaluse üle tuua tagasi negatiivse testi tõendi võimalus kontrollitud avalikus ruumis viibimiseks. Sellest tulenevalt küsis Ühiskonnauuringute Instituut inimestelt, kuidas nad suhtuvad negatiivse testi tõendi võimaluse taastamisse ning koroonapiirangutesse üldiselt.  

Negatiivse testi tõendi kohta küsiti: “Kas Teie arvates võiks taastada vaktsineerimata inimestele võimaluse negatiivse koroonaviiruse testi tõendiga külastada erinevaid asutusi ning üritusi?” 71% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 26% “Pigem ei” või “Ei” ning 3% “Ei oska öelda”.  

Lisaks küsiti ka praegu kehtivate koroonapiirangute kohta üldiselt, kas neid peaks leevendama või karmistama. 37% vastanute arvates peaks piiranguid kindlasti või pigem leevendama, 39% arvates ei peaks leevendama ega karmistama, 20% arvates pigem või kindlasti karmistama ning 5% vastas “Ei oska öelda”. 

 

Norstati kiirküsitlus viidi läbi 18.-19. jaanuarini18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%. Norstati kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee