72% inimestest ei toeta automaksu kehtestamist Eestis

24.07.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et automaksu kehtestamist Eestis toetab 21% vastajatest ning ei toeta 72% vastajatest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Märtsis toimunud Riigikogu valimiste järel ametisse astunud Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsusliit soovib kehtestada Eestis automaksu. Ühiskonnauuringute Instituut küsis viimases kiirküsitluses, kuidas inimesed kavandatavasse maksu suhtuvad.  

Vastajatele esitatud küsimus oli järgmine: „Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?“ 21% vastajatest ütles, et „Toetan“ või „Pigem toetan“, 72% vastas „Pigem ei toeta“ või „Ei toeta“ ning 7,2% ütles „Ei oska öelda“.  

Küsitlusele vastanutest 80% ütles, et talle või tema leibkonnaliikmele kuulub auto. Nendest vastajates kelle leibkonnas on auto, toetab automaksu kehtestamist 18% ning ei toeta 77%. Nendest vastajatest, kelle leibkonnas ei ole autot, toetab automaksu kehtestamist 35% ning ei toeta 50% vastajatest.  

Reformierakonna valijatest toetab automaksu kehtestamist 52% ning ei toeta 37%. Eesti 200 valijatest toetab automaksu kehtestamist 33% ning ei toeta 57%. Sotside valijatest toetab automaksu 44% ning ei toeta 50%.  

Opositsioonierakondade valijad on selgelt automaksu kehtestamise vastu. EKRE valijatest ütleb 96%, Keskerakonna valijatest 84% ja Isamaa valijatest 83%, et nad ei toeta automaksu kehtestamist Eestis.

 

Kõikide sotsiaaldemograafiliste gruppide lõikes (vanus, haridus, sissetulek jms) on selges ülekaalus vastajad, kes automaksu kehtestamist ei toeta. Seega on Reformierakonna valijad ainus vastajate grupp, kelle seas on automaksu toetajad ülekaalus.  

Norstati küsitlus viidi läbi 21. – 22.  juulini läbi veebikeskkonnas vasta18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1004 vastajat.