72% inimestest toetab õpetajate streiki

24.01.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud värskest küsitlusest selgub, et 72% vastajatest kiidab õpetajate streigi heaks ning 22% mõistab hukka. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Valitsus ei ole õpetajate palgatõusus endiselt kokkuleppele jõudnud ning streik kestab neljandat päeva. Sellega seoses paluti Ühiskonnauuringute Instituudi poolt nädala jooksul teist korda inimestel vastata streigiga seotud küsimustele.  

Vastajatelt küsiti: „Kuidas suhtute sellesse, kui õpetajad hakkavad oma kõrgema töötasu eest streikima?“  72% vastajatest ütles „Kiidan heaks“ või „Pigem kiidan heaks“, 22% vastajatest ütles „Pigem mõistan hukka“ või „Mõistan hukka“ ning 7% vastas „Ei oska öelda“. 

Erakondliku eelistuse järgi kiidab streigi heaks 83% EKRE, 88% SDE, 80% Keskerakonna, 74% Eesti 200, 73% Isamaa ning 38% Reformierakonna toetajatest. Kooliealiste laste vanematest kiidab streigi heaks 73%.  

Nädal tagasi läbi viidud uuringus kiitis õpetajate streigi heaks 67% ning mõistis hukka 25% vastajatest.   

Lisaks küsiti arvamust Reformierakonna koalitsioonipartnerite võimalike sammude kohta õpetajate palgaküsimusega seoses: „Kas peate õigeks, kui sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 alustavad peaministri umbusalduse, kui Reformierakond õpetajate palgaküsimuses järele ei anna?“ Antud küsimusele vastas 60% vastajatest „Jah“ või „Pigem jah“, 27% vastajatest „Pigem ei“ või „Ei“, ning 13% ütles „Ei oska öelda“.  

Antud sammu peaks erakondliku eelistuse järgi õigeks 88% EKRE, 86% Keskerakonna, 77% Isamaa, 56% SDE, 42% Eesti 200 ning 5% Reformierakonna toetajatest.  

Opositsiooni toega palgatõusu läbisurumist Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 poolt peaks õigeks 58% vastajatest ning 29% ei peaks õigeks.  

Erakondliku eelistuse järgi peaks antud sammu õigeks 80% EKRE, 79% Keskerakonna, 71% Isamaa, 60% SDE, 51% Eesti 200 ning 12% Reformierakonna toetajatest.  

Veel küsiti: “Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?” 69% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 24% “Pigem ei” või “Ei” ning 6% ütles “Ei oska öelda”. 

Nädal tagasi läbi viidud küsitluses pidas peaministri tagasiastumist vajalikuks 65% vastajatest.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 24. jaanuaril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1008 vastajat.