Aasta esimesed erakondade reitingud

09.01.2019

MTÜ Ühiskonnuuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 2019. aasta alguses on populaarseim erakond jätkuvalt Keskerakond, kuid teist-kolmandat kohta jagavad Reformierakond ja EKRE, kelle toetus on võrdne. Küsitluse viis läbi 3.- 9. jaanuarini Turu-uuringute AS.  

Ühiskonnauuringute Instituudi igas küsitluses palutakse vastajatel öelda lisaks muudele küsimustele oma erakondlik eelistus. Eelmise aasta viimane küsitlus viidi läbi 13.-19. detsembrini ning selle aasta esimene küsitlus 3.-9. jaanuarini. Eelmise aasta lõpu seisuga võrreldes pole erakondade toetusprotsentides märkimisväärseid muutuseid toimunud.   

Selgelt kõige popularsem erakond on Keskerakond (26%), kellele järgnevad võrdse toetusega Reformierakond (20%) ja EKRE (20%). Neljandal kohal on SDE (12%) ning viiendal Isamaa (9%). Valimiskünnise ületab ka Eesti 200 (7%).  

„Kuigi kõik muutused eelmise aasta lõpuga võrreldes jäävad statistilise vea piiresse, siis Reformierakonna toetuse puhul on näha pikemas plaanis langustrendi, mis on nende praeguse toetuse langetanud EKRE-ga samale tasemele, kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson.Samal ajal tõusvas trendis näib olevat Keskerakonna ja Isamaa toetus ning EKRE ja Eesti 200 toetus püsib paigal,“ ütles Johanson. 

 

Detsember 2018

Jaanuar 2019

Muutus

Eesti Keskerakond

25%

26%

 +1%

Eesti Reformierakond

22%

20%

-2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

21%

20%

-1%

Sotsiaaldemokraatilik Erakond

12%

12%

0%

Isamaa

8%

9%

+1%

Eesti Vabaerakond

1%

1%

0%

Eesti 200

6%

7%

+1%

Elurikkuse Erakond

1%

2%

+1%

Erakond Eestimaa Rohelised

3%

1%

-2%

Antud toetusprotsentide põhjal on võimalik välja arvutada, milline oleks ligikaudne kohtade jaotus riigikogus, kui valimistel realiseeruksid praegused reitingud. Järgnevalt on kohtade arvu määramiseks käsitletud Eestit ühe valimisringkonnana. Kohtade arv on määratud Riigikogu valimise seaduses sätestatud kompensatsioonimandaatide jagamise mehhanismiga (modifitseeritud d’Hondt’i meetod), mis annab suurematele erakondade natuke rohkem kohti kui nende toetusprotsent ja väiksematele natuke vähem. Samuti on arvestatud 5% valimiskünnist. Täpset kohtade jaotumise protseduuri valimistel ei ole küsitlusandmete põhjal võimalik korrata. 

Aasta esimeste reitingute põhjal pääseks riigikokku kuus erakonda ning nendevaheline kohtade jaotus oleks järgmine: 

Keskerakond

30

Reformierakond

22

EKRE

22

SDE

13

Isamaa

8

Eesti 200

6 

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 3.-9. jaanuarini ning sellele vastas 1009  18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Toetusprotsentide arvutamisel on välja jäetud “Ei oska öelda vastanud”.