Abielu määratlemist mehe ja naise liiduna toetab 55%

23.08.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsitakse alates juulist kord kuus inimeste arvamust teemal, kas abielu peaks olema põhiseaduses määratletud kui ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. 10.-17. augustini läbi viidud küsitluse tulemustest selgub, et 55% Eesti kodanikest oleks antud põhiseaduse muudatuse poolt. Küsitluse viis 1000 valimisealise Eesti kodaniku seas läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.  

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus on kirjas, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal viiakse läbi rahvahääletus ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Sellest tulenevalt küsitleb Ühiskonnauuringute Instituut koostöös uuringufirmaga Norstat Eesti AS inimeste arvamust antud küsimuses igakuiselt uni 2021. aasta KOV volikogu valimisteni. 

Inimestele esitati küsimus järgmises sõnastuses: Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?” Värskeimate tulemuste põhjal vastas 55% küsitletutest “Jah” või “Pigem jah”, 35% “Pigem ei” või “Ei” ning 10% “Ei oska öelda”.  

Eeldusel, et rahvahääletusest võtavad osa vaid antud küsimuses seisukohta omavad inimesed ning “Ei oska öelda” vastanud numbritest eemaldada, siis hääletaks põhiseaduse muudatuse poolt praeguse seisuga 61% ja vastu 39%.  

Võrreldes juulis läbi viidud küsitluse tulemustega, kui antud teemal igakuist küsitlemist alustati, ei ole numbrid praktiliselt muutunud. 14.-20. juulini läbi viidud küsitluses vastas 55% “Jah” või “Pigem jah”, 36% vastas “Pigem ei” või “Ei” ning 8% “Ei oska öelda”.  

Inimeste erakondliku eelistuse põhjal on kindel muster, kus põhiseaduse muudatuse pooldajad on enamuses praeguste koalitsioonierakondade toetajate seas ning vähemuses opositsioonierakondade toetajate seas. Viimaste tulemuste põhjal toetab muudatust 90% EKRE, 69% Keskerakonna ja 69% Isamaa toetajatest. Opositsiooni ning Eesti 200 toetajate seas on muudatuse pooldajaid oluliselt vähem. Viimaste tulemuste põhjal toetab seda 31% SDE, 37% Reformierakonna ja 38% Eesti 200 toetajatest.  

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 10.08-17.08 ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.