Abielu määratlemist mehe ja naise liiduna toetab 59% ning vastu on 33%

16.01.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ning eelmise nädala lõpus läbi viidud küsitluses paluti inimestel öelda oma arvamus abielu mõiste põhiseaduses määratlemises. Küsitlusest selgub, et 59% inimeste arvates tuleks abielu põhiseaduses sõnastada kui ühe naise ja ühe mehe vaheline liit. Küsitluse viis 500 inimese seas läbi Norstat Eesti AS.  

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus on kirjas, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal viiakse läbi rahvahääletus ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna.  

Sellest tulenevalt küsiti inimestelt: “Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?” 59% küsitletutest vastas “Jah” või “Pigem jah”, 33% “Pigem ei” või “Ei” ning 8% “Ei oska öelda”.  

Koalitsioonierakondadel on oma valijate hulgas sellele ettepanekule selge toetus (EKRE 92%, Isamaa 84%, Keskerakond 73%). Kuigi Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Eesti 200 toetajad on sellele ettepanekule palju rohkem vastu, on ka nende seas märkimisväärne hulk (33%, 38% ja 52%), kes on selle ettepaneku poolt. Väike valimi suurus ei võimalda siinkohal aga väga täpseid järeldusi teha ning nende protsentide puhul tuleks arvestada üpriski suure veapiiriga.  

Sama küsimus esitati Ühiskonnauuringute Instituudi poolt 2018. aasta aprilli lõpus/mai alguses. Küsitluse viis siis läbi Turu-uuringute AS 1040 inimese seas. Siis jagunesid vastused järgmiselt: 65% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 29% vastas “Pigem ei” või “Ei” ning 6% “Ei oska öelda”.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 10.-13. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee