Astmelist tulumaksu toetaks 60% inimestest

06.03.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi värskest küsitlusest selgub, et astmelise tulumaksu kehtestamine oleks inimeste seas küllaltki populaarne. Seda toetaks 60% ning vastu oleks 30%. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Esmaspäeval (04.03.24) Postimehes ilmunud intervjuus mainis siseminister Lauri Läänemets (SDE), et valitsuses valmistatakse koos Reformierakonna ja Eesti 200ga ette astmelise tulumaksu tulekut. Ühiskonnauuringute Instituut küsis inimestelt, et milline on nende seisukoht astmelise tulumaksu osas.  

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie toetaksite astmelise tulumaksu kehtestamist Eestis? Kui hetkel kehtib Eestis kõigile ühesugune tulumaksumäär, mis on 20%, siis astmelise tulumaksu korral on kõrgemat palka teenivate inimeste tulumaksumäär kõrgem ning väiksemat palka teenivate inimeste tulumaksumäär madalam.“ 31% vastas antud küsimusele „Ei“ või „Pigem ei“, 60% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 9% ütles „Ei oska öelda“.  

Kõige enam pooldaksid astmelise tulumaksu kehtestamist parlamendierakondadest sotside toetajad, kellest 75% oleks selle kehtestamise poolt. Järgnevad üsna võrdselt Keskerakond (70%), EKRE (70%) ja Isamaa (68%). Eesti 200 toetajatest oleks astmelise tulumaksu poolt 58%. Reformierakonna toetajatest pooldaks astmelise tulumaksu kehtestamist 41% ning vastu oleks 54%. 

Seega on Reformierakond parlamendierakondades ainus, kelle toetajatest üle poole oleks astmelise tulumaksu vastu, kuid ka nende seas on toetajaid märkimisväärne hulk.  

Astmelise tulumaksu pooldajaid on vastastest rohkem peaaegu kõigis sotsiaaldemograafilistes gruppides. Ainult kõige kõrgemas sissetulekugrupis (2000 eurot või enam kuus kätte teenivad inimesed) pooldaks astmelist tulumaksu 43% ning vastu oleks 54% ehk napilt üle poole antud gruppi kuuluvatest vastajatest.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 5. märtsil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.