Bideni võitu eelistab 45% ning Trumpi võitu 23% Eesti inimestest

19.10.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis Norstat Eesti AS läbi küsitluse USA presidendivalimiste teemal. Küsitlusest selgub, et Joe Bidenit eelistab valimiste võitjana näha kaks korda rohkem inimesi kui Donald Trumpi. Küsitlus viidi läbi 15.-16. oktoobrini 500 Eesti kodaniku seas.  

Kahe nädala pärast toimuvatel Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel astuvad vastamisi vabariiklane Donald Trump ning demokraat Joe Biden. Lähenevate valimistega seoses paluti inimestel öelda, keda nemad eelistavad näha nende valimiste võitjana ning lisaks küsiti, kuivõrd kasulik või kahjulik on olnud teiseks ametiajaks kandideeriva Donald Trumpi tegevus Eestile. 

Esiteks küsiti inimestelt: “Keda Teie eelistate näha Ameerika Ühendriikide 2020. aasta presidendivalimiste võitjana?” 45% vastajatest eelistab näha võitajana Joe Bideniti ning 23% Donald Trumpi. 32% vastajatest valis vastuseks “Ei oska öelda”.  

Antud küsimuses erinevad märkimisväärselt eestlaste ja venelaste vastused. Kui eestlastest eelistab Bidenit 52%, Trumpi 22% ning 26% ütles “Ei oska öelda”, siis venelastest eelistab Trumpi 25%, Bidenit 13% ning valdav enamus vastajatest (62%) ütles “Ei oska öelda”.   

Sarnast küsimust on esitatud hiljuti ka mujal Euroopas. Kuigi Joe Biden on Eestis populaarsem kandidaat kui Donald Trump, siis on demokraatide kandidaadi populaarsus meil madalam kui mitmes Lääne-Euroopa riigis ning rohkem on inimesi, kes ei oska antud küsimuses seisukohta võtta. Suurbritannia turu-uuringute firma YouGov poolt 15. septembrist 4. oktoobrini läbi viidud küsitlusest selgub, et näiteks Taanis soovib Bideni võitu 80% ning Trumpi võitu 6% vastajatest, Saksamaal soovib Bideni võitu 71% ning Trumpi võitu 11%, Prantsusmaal soovib Bideni võitu 64% ning Trumpi võitu 14% ja Rootsis soovib Bideni võitu 65% ning Trumpi võitu 18%. [1] 

Lisaks küsiti: “Kas Ameerika Ühendriikide 45. presidendi Donald Trumpi tegevus on Teie arvates olnud Eestile kasulik või kahjulik?” 40% vastajate arvates on tegevus olnud kahjulik, 29% arvates kasulik ning 32% vastas “Ei oska öelda”.  

Sarnane küsimus esitati Ühiskonnauuringute Instituudi poolt Donald Trumpi ametiaja alguses, 2017. aasta veebruaris. Inimestelt küsiti, kas Eestile on kasulik või kahjulik, et USA 45. presidendiks valiti Donald Trump. Siis arvas 36% vastajatest, et see on kahjulik, 24% arvas, et see on kasulik ning 40% vastas siis “Ei oska öelda.   

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 15. - 16. oktoobrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.


[1] https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/10/08/europe-wants-joe-biden-beat-donald-trump