Eesti 200 möödus Isamaast

09.01.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,4%, Keskerakonda 21,9% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,5% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 2. detsembrist 7. jaanuarini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.  

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10,1%), Eesti 200 (7%) ning Isamaa (6,1%). Eelmise aasta algusest alates toimuvates Norstati küsitlustes pole Eesti 200 toetus veel nii kõrge olnud ega Isamaad edestanud.

Nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakondi toetab kokku 43,5% küsitlusele vastanutest.


25.11-23.12.2019

Koondtulemus

02.12.2019-07.01.2020

Koondtulemus

Eesti Reformierakond

33,9%

33,4%

Eesti Keskerakond

22%

21,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

14,6%

15,5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

10,7%

10,1%

Eesti 200

5,9%

7%

Isamaa

6,5%

6,1%

Erakond Eestimaa Rohelised

3,4%

3,3%

Eesti Vabaerakond

0,6%

0,6%

Elurikkuse Erakond

0,7%

0,6%

Muu

1,6%

1,3%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 02.12-09.12, 11.12-17.12, 18.12-23.12 ja 03.01-07.01 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.