Eesti kodanike hinnangud abordiküsimuses on jaotunud kahte leeri

27.01.2017

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi mullu jaanuaris 795 kodaniku seas läbi uuring, kus silmast-silma intervjuudes küsiti, milline on inimeste suhtumine aborti, mille põhjal tuli välja, et 37% vastajatest oli aborti pooldaval seisukohal ning 34% olid abordi vastu. Uuringust selgus, et täielikult abortide vastu on 14% vastajatest ja täielikult poolt 11%.  

Eesti kodanikel paluti skaalal 1-10 vastata, kas abort on nende arvates mitte kunagi õigustatud (1), alati õigustatud (10), või on tõde kusagil vahepeal. 37% vastajatest on pigem aborte pooldaval seisukohal ehk paigutas end skaalal vahemikku 6-10. Pigem abordivastase seisukoha võttis 34% vastajatest ehk paigutas end ette antud skaalal vahemikku 1-4. 14% vastajatest arvab, et abort ei ole mitte kunagi õigustatud ning 11% arvas, et see on alati õigustatud.  

“Suured muutused maailmapoliitikas on toonud ka meie tähelepanu keskpunkti ootamatud ja erakordselt vastuolulised teemad nagu abort,” ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. “Meie tellitud uuring on küll aastatagune, kuid annab pildi, kuidas Eesti kodanikud teemasse suhtuvad. Ma olen veendunud, et Ameerikast lahti rulluvad sotsiaalsete suhtumiste muutused mõjutavad olulisel määral ka Eestit. Millises suunas nad täpselt Eestit mõjutavad, on raske ennustada“. 

“Eesti inimeste seisukohad abordi suhtes on lahknevad, kuid selgelt on väike osa inimesi täielikult abordipooldajad ja -vastased, kuid samas pole enamikul antud küsimuses välja kujunenud kindlat suhtumist“, lisas Art Johanson. “29% inimestest paigutas oma vaated skaalapunktile 5, mis tähendab, et antud küsimuses jäävad nad pigem neutraalseks”.

Kui sugu ja vanus eriti ei mõjuta inimeste seisukohti abordi suhtes, näiteks pigem abortide vastu on 33% meestest ja 35% naistest, siis märkimisväärne vahe on eestikeelsete ja venekeelsete kodanike arvamuste vahel. 33% eestikeelsetest ja 44% venekeelsetest kodanikest  on pigem abortide vastu ning 40% eestikeelsetest ja 21% venekeelsetest kodanikest pigem poolt. Keskmisest vähem on abortide vastu kõrgema hariduse ja kõrgema sissetulekuga vastajad. 

Uuringu viis 2016. aasta jaanuaris läbi Turu-Uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.