Eesti rahvusest tallinlased kiidavad Kõlvarti umbusaldamise heaks, muust rahvusest mitte

03.04.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel Tallinna elanike seas läbi viidud küsitlusest selgub, et 47% neist ei kiida ning 38% kiidab Mihhail Kõlvarti umbusaldamise heaks. Eestlastest kiidab umbusaldamise heaks 62%, kuid muust rahvuses vastajatest 12%. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

26. märtsil avaldas Tallinna linavolikogu umbusaldust linnapea Mihhail Kõlvartile ning linnas kaotas võimu üle 18 aasta seda hoidnud Keskerakond. Ühiskonnauuringute Instituudi viimases küsitluses uuriti Tallinna elanikelt, kuidas nad suhtuvad umbusaldamisse, kui rahul nad olid linnapea tööga, kuidas nad suhtuksid tasuta ühistranspordi kaotamisse ning kelle poolt nad kohalikel valimistel hääletaksid.  

Kuna umbusaldamisele järgnenud koalitsiooniläbirääkimistel on tõusnud üheks teemaks mittekodanike hääleõigus kohalikel valimistel, siis arvutati erakondliku eelistuse küsimuse põhjal võimalik kohtade jaotus linnavolikogus kahel juhul: esiteks, kui kõigil Tallinna elanikel on valimisõigus ning teiseks, kui valimisõigus oleks ainult Eesti kodanikel.

 

 

Valimisõigus on kõigil Tallinna elanikel

Valimisõigus on ainult Eesti kodanikel

Keskerakond

33 kohta

23 kohta

Sotsiaaldemokraadid

15

17

Reformierakond

12

16

Isamaa

11

14

EKRE

8

9

 

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder kommenteeris neid tulemusi järgmiselt: “Keskerakond on praegu rohkem kui kunagi varem erakond, mis sõltub mitte eesti rahvusest valijate toetusest. Pärast juhivahetust on erakonna üldine toetus terves riigis langenud ning peaaegu kõik sellest langusest on tulnud eestlastest valijate toetuse kadumise tõttu. Muust rahvusest valijad nii Tallinnas kui ka mujal Eestis toetavad aga võrdlemisi stabiilselt ja ülekaalukalt Keskerakonda. Kui mõelda konkreetsemalt Tallinna elanikkonnale, siis ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, et umbes pool Tallinna elanikkonnast on mitte-eestlased, kelle hulgas on lisaks vene rahvusest Eesti kodanikele kõige enam ja üpriski võrdses osakaalus nii vene rahvusest kodakondsuseta inimesi kui ka Venemaa kodanikke. Kusjuures Eestis tervikuna elab püsivalt üle 70 000 Vene kodaniku.”

“Seega pole sugugi üllatav – nagu käesolev küsitlus ka näitab – et Keskerakonna toetus Tallinnas oleks märgatavalt väiksem, kui valida saaksid näiteks ainult Eesti kodanikud. See ei erine märkimisväärselt olukorrast, kus saaksid valida nii Eesti kui teiste EL riikide kodanikud, kuna viimaste osakaal on Tallinna valijate hulgas siiski väga väike. Ehk siis olukorrast, kus valimisõigus kohalikel valimistel oleks nagu Lätis, kus valida saavad Läti ja EL-i riikide kodanikud,” jätkas Mölder.

“See toetuste erinevus peegelduks ka võimalikus kohtade jaotuses Tallinna volikogus. Praeguses olukorras ja praeguste toetusnumbrite realiseerudes oleks mõeldav, et uue linnavalitsuse moodustamise jäme ots oleks siiski ikka veel Keskerakonna käes. Samas kui valida saaksid näiteks ainult Eesti kodanikud, säilitaks Keskerakond küll ilmselt kõige suurema erakonna positsiooni volikogus, kuid konkurents linnavalitsuse moodustamisel oleks palju tihedam,” ütles Mölder

Umbusaldamise kohta küsiti: „Tallinna volikogu avaldas linnapea Mihhail Kõlvartile umbusaldust. Millise hinnangu Teie umbusaldamisele annate?“ 47% vastas „Ei kiida heaks“ või „Pigem ei kiida heaks“, 38% „Pigem kiidan heaks“ või „Kiidan heaks“ ning 15% ütles „Ei oska öelda“.  

Kui eestlastest 25% ei kiida ning 62% kiidab umbusaldamise heaks, siis muust rahvusest vastajatest 72% ei kiida ning 12% kiidab umbusaldamise heaks.  

Mihhail Kõlvarti kohta küsiti: „Kuidas Teie arvates Mihhail Kõlvart oma tööga linnapeana hakkama sai?“ 21% vastas „Väga halvasti“ või „Pigem halvasti“, 66% „Pigem hästi“ või „Väga hästi“ ning 13% ütles „Ei oska öelda“. Kõlvart sai oma tööga hästi hakkama 50% eesti rahvusest ning 83% muust rahvusest vastajate arvates.  

Keskerakonna võimult kukutamisega seoses on kerkinud küsimus ka tasuta ühistranspordi tuleviku osas Tallinnas ning vastajatelt küsiti: „Kas Teie arvates tuleks Tallinnas kaotada tasuta ühistransport?“ 82% vastas antud küsimusele „Ei“ või „Pigem ei“, 14% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 4% ütles „Ei oska öelda“. Tasuta ühistranspordi kaotamise vastu on valdav enamus nii eesti kui ka muust rahvusest vastajatest.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 28. märtsist 2. aprillini veebikeskkonnas 16-aastaste ning vanemate Tallinna elanike seas ja selles osales kokku 971 vastajat.