EKRE lubadust taastada surmanuhtlus Eestis toetab 40% valijatest

03.02.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut viib läbi kuni valimisteni kestvat arvamusküsitluste seeriat, mille raames on alates juunist iga kuu küsitud inimeste hinnangut iga parlamendierakonna ühe valimislubaduse kohta. 21.-28. jaanuarini viidi Turu-uuringute AS-i poolt 1001 valimisealise kodaniku seas läbi küsitluste seeria järjekorras seitsmes voor.  

„Valimislubaduste küsitluse seitsmenda vooru kõige intrigeerivam teema oli kindlasti EKRE lubadus taastada Eestis surmanuhtlus, kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. „Küsitlusest selgus, et antud lubadusel puudub enamuse toetus nii valijate seas üldiselt, kui ka erinevates sotsiaal-demograafilistes gruppides. Selgelt eristuvad aga EKRE valijad, kellest 70% on ettepaneku poolt. Seega võib lubadusel olla EKRE puhul enda valijaskonda kinnistav ning mobiliseeriv mõju ning see selgitab antud teema olulisust erakonna jaoks,“ jätkas Paas

SDE küsis: “Kas toetate, et alampalk ja vanaduspension oleksid täielikult tulumaksuvabad?” Ettepanekut toetas 94%, vastu oli 4% ning oma seiskohta ei osanud öelda 2% vastajatest. 

Reformierakond küsis:“Kas toetate ettepanekut, et keskmisest kõrgema majanduskasvu aastatel peaks riik raskeks ajaks raha kõrvale panema ehk oma reserve suurendama?” Ettepanekut toetas 88%, vastu oli 9% ning oma seisukohta ei osanud öelda 3% vastajatest. 

Isamaa küsis: On räägitud ideest, et lapse lasteaias käimine võiks muutuda kohustuslikuks. Kas Teie toetate seda, et lapse lasteaias käimine jääks endiselt vanemate otsustada?Ettepanekut toetas 84%, vastu oli 13% ning oma seisukohta ei osanud öelda 3% vastajatest. 

Keskerakond küsis: “Kas toetate Eesti riigieelarve laiapõhjalist revisjoni, mille käigus hinnatakse kõigi riigi tulu- ja kuluallikate eesmärgipärasust?” Ettepanekut toetas 82%, vastu oli 6% ning oma seisukohta ei osanud öelda 12% vastajatest.  

Eesti 200 lubaduste seast valiti järgmine: Kas toetate ettepanekut viia ühtsesse eestikeelsesse kooli kokku õppima eri kodukeelega lapsed alates lasteaiast?” Ettepanekut toetas 67%, vastu oli 28% ning oma seisukohta ei osanud öelda 5% vastajatest. 

Vabaerakond küsis: “Kas toetate ettepanekut, et keskmine õpetaja palk oleks 1,5 korda kõrgem kui Eesti keskmine palk?” Ettepanekut toetas 66%, vastu oli 26% ning oma seisukohta ei osanud öelda 8% vastajatest. 

EKRE küsis: “Kas toetate surmanuhtluse taastamist Eestis?” Ettepanekut toetas 40%, vastu oli 53% ning oma seisukohta ei osanud öelda 7% vastajatest.  

Oma lubadused saatsid Ühiskonnauuringute Instituudile 6 erakonda. Alates kuuendast voorust küsitluste seeriasse kaasatud Eesti 200 ei soovinudühtegioma lubadust esitada ning seega valitinende programmist üks rohkem tähelepanu saanud ettepanek.  

Ühegi küsimuse puhul polnud vastajatele märgitud, mis erakonnalt idee pärineb. Kõiki küsimusi paluti hinnata 4-palli skaalal („Jah“, „Pigem jah“, „Pigem ei“, „Ei). Iga küsimuse puhul on esitatud vastajate osakaal, kes vastas “Jah” või “Pigem jah”, ehk võttis erakonna ideed pooldava seisukoha ning „Pigem ei“ või „Ei“, ehk võttis erakonna idee vastase seisukoha.  Vastajatel oli ka võimalus valida variant „Ei oska öelda“.  

Võimalus tulemusi kommenteerida anti ka kõigile oma küsimused esitanud erakondadele ning ainsana kasutas seda Isamaa.  

Isamaa peasekretäri Priit Sibula sõnul näitavad küsitluse tulemused selgelt, et inimesed pooldavad valikuvabadust mitte riikliku sundi. „Isamaa hinnangul on väga oluline, et peredele jääks õigus lapse haridustee ise kujundada. See on tugevalt maailmavaateline küsimus. Kohustusliku alushariduse kehtestamine tähendaks, et me ei austa inimeste valikuvabadust.“

Priit Sibul soovitab küsitluse tulemusest teha omad järeldused teistel erakondadel, näiteks Reformierakonnal,  kes soovivad kehtestada kohustuslikku alusharidust. Reformierakonna programmis on kirjas lause:

"Tagada kõigile lastele võrdne algus üldhariduse omandamiseks. Selleks muudame alushariduse viimase õppeaasta ehk eelkooli kohustuslikuks." 

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-uuringute AS 21.-28. jaanuarini 2019ning sellele vastas 1001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.