Enamik inimesi peab õigeks Mikk Pärnitsa kustutamist vägivallaennetuse auhinnasaajate nimekirjast

27.08.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 44% vastanute arvates oli Mikk Pärnitsa väljaarvamine vägivallaennetuse auhinnasaajate nimekirjast õige ning 18% arvates mitte. Küsitluse viis 25.-26. augustini läbi Norstat Eesti AS.

Eelmisel nädalal pakkusid meedias palju kõneainet kaks sündmust. Esiteks andsid 18. augustil president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Raivo Aeg üle vägivallaennetajate auhinnad, mille saajate nimekirjas oli ka Mikk Pärnits. Hiljem otsustas justiitsminister Mikk Pärnitsa auhinnasaajate nimekirjast kustutada. Teiseks pidas 20.augustil Kadrioru roosiaias toimunud iseseisvuse taastamisele pühendatud vastuvõtul Sveta Grigorjeva kõne, mis tekitas ühiskonnas vastakaid arvamusi. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt esitati inimestele kaks küsimust, et näha milline nendega seoses suhtumine ühiskonnas.

Esiteks küsiti: “Kas Teie peate õigeks, et justiitsminister Raivo Aeg kustutas Mikk Pärnitsa vägivallaennetuse auhinna saajate nimekirjast?” Antud küsimusele vastas 44% “Jah” või “Pigem jah”, 18% “Pigem ei” või “Ei” ning 38% “Ei oska öelda”. Seega enim oli vastajate seas neid, kes peavad justiitsministri käitumist õigeks.

Iseseisvuse taastamise päeval peetud kõne kohta küsiti: “Kas Teie peate sobilikuks Sveta Grigorjeva kõnet, mille ta pidas Kadrioru roosiaias iseseisvuse taastamisele pühendatud?” 38% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 32% “Pigem ei” või “Ei” ning 30% “Ei oska öelda”.

Antud küsimuse puhul oli kokkuvõttes enim neid vastajaid, kes pidasid seda sobilikuks, kuid siinkohal tuleb ära märkida, et tulemused erinesid palju vastajate rahvuse põhjal. Kui eestlaste seas oli enim neid, kes ei pidanud seda sobilikuks (33% arvates oli sobilik ning 38% arvates mitte), siis venelaste seas oli valdav enamus neid, kes pidasid antud kõnet sobilikuks (61% arvates oli sobilik ja 8% arvates mitte).

Lisaks tuleb märkida, et mõlema küsimuse puhul (vastavalt 38% ja 30%) oli neid, kes vastasid “Ei oska öelda”. See tähendab, et arvestatav hulk hulk on neid inimesi, kes ei ole teemaga kursis ning ei oska antud teemal seisukohta võtta.

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 25.-26. augustini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.