EP valimiste küsitlus: SDE nimekiri on tõusnud kõige populaarsemaks

20.05.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viib uuringufirma Norstat kuni valimisteni iganädalaselt läbi Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjade populaarsuse küsitlust. Viimase nelja nädala koondtulemuste põhjal on kõige populaarsem SDE nimekiri, järgnevad Reformierakond ja Keskerakond.  

Uuringufirma Norstat Eesti AS poolt 19. aprillist 15. maini läbi viidud nelja küsitluse koondtulemuste põhjal (valim 4000) on kõige populaarsem Euroopa Parlamendi valimiste nimekiri Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal, kelle kandidaatide poolt hääletaks 22,5% vastajatest. Teisel kohal oleva Reformierakonna kandidaatide poolt hääletaks 21,3% ja kolmandal kohal oleva Keskerakonna kandidaatide poolt 19,2%.  Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja toetab 12.3% ja Isamaa nimekirja 8,9% vastajatest.  

Võrreldes eelmisel nädal varem avaldatud 12. aprillist 9. maini läbi viidud küsitluste koondtulemustega on SDE oma toetust kasvatanud 2% võrra. Teised kaks võrreldava populaarsusega nimekirja– Reformierakond ja Keskerakond – pole suutnud toetust kasvatada, pigem on see mõnevõrra langenud. Toetus neljandal kohal oleva EKRE nimekirjale püsib stabiilne ning viiendal kohal oleva Isamaa nimekirja toetus on samuti pigem langenud. 

Antud tulemuste realiseerumine 26. mail toimuvatel valimistel tähendaks, et SDE (Marina Kaljurand ja Indrek Tarand) ja Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) saaksid Euroopa Parlamenti kaks kohta. Keskerakond (Yana Toom) nign EKRE (Jaak Madison) saaksid ühe koha. Kui Eestile peaks lisanduma üks koht, siis läheks see Keskerakonnale (Igor Gräzin). 

 

Koondtulemus

12.04-09.05

Koondtulemus

19.04-15.05

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

20,6%

22,5%

Reformierakond

22%

21,3%

Keskerakond

19,8%

19,2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

12,4%

12,3%

Isamaa

9,4%

8,9%

Eesti 200

4,1%

4%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,9%

3%

Elurikkuse Erakond

1,6%

1,6%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0,1%

0,1%

Üksikkandidaadid

7,4%

7,5%

Kandidaatidest on ülekaalukalt kõige poulaarsem jätkuvalt Marina Kaljurand, kelle poolt annaks oma hääle 19,2% küsitlusele vastanutest. Talle järgnevad Andrus Ansip (10,7%) ning Yana Toom (9,4%).  

Marina Kaljurand (SDE)

19,2%

Andrus Ansip (Reformierakond)

10,7%

Yana Toom (Keskerakond)

9,4%

Urmas Paet (Reformierakond)

6%

Raimond Kaljulaid (Üksikkandidaat)

5,7%

Igor Gräzin (Keskerakond)

4,6%

Riho Terras (Isamaa)

4,2%

Jaak Madison (EKRE)

4%

Küsitluses esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: „Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?“ Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades. 

Küsitlused viidi läbi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt läbi veebikeskonnas 19. aprillist 15. maini ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Antud valimi korral on maksimaalne statistiline viga +/- 1,55%.