EP valimiste küsitlus: Sotsiaaldemokraatlik Erakond edestab napilt Reformierakonda

24.05.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis uuringufirma Norstat Euroopa Parlamendi valimiste eel alates 5. aprillist iganädalaselt läbi kokku seitse kandidaatide populaarsuse küsitlust. Viimaste tulemuste põhjal liigub 26. mail toimuvatele valimistele vastu kõige populaarsema nimekirjaga Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes saaks kaks mandaati. Vahetult enne valimispäeva populaarsuselt napilt teine Reformierakond saaks samuti kaks mandaati ning Keskerakond ja EKRE kumbki ühe.  

Värskeimad tulemused võtavad kokku uuringufirma Norstat Eesti AS poolt 29. aprillist 22. maini läbi viidud neli küsitlust, mille raames küsitleti kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.  

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaatide poolt hääletaks või oli hääletanud 21,9% vastajatest. Napilt jääb maha Reformierakond, kelle kandidaate eelistab 21,2% vastajatest. Kolmandal kohal on Keskerakond, kelle kandidaate toetab 19,5% vastajatest. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja toetab 11,9% ja Isamaa nimekirja 9% vastajatest.  

Antud tulemuste korral jaguneks mandaadid nelja erakonna vahel ning SDE (Marina Kaljurand ja Indrek Tarand) ning Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) saaksid Euroopa Parlamenti kumbki kaks kohta. Ülejäänud kaks mandaati jagaks omavahel Keskerakond (Yana Toom) ning EKRE (Jaak Madison). Kui Eestile lisanduks Euroopa Parlamendis veel üks koht, siis läheks see Keskerakonnale (Igor Gräzin).  

 

Koondtulemus

12.04-09.05

Koondtulemus

19.04-15.05

Koondtulemus

29.04-22.05

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

20,6%

22,5%

21,9%

Reformierakond

22%

21,3%

21,2%

Keskerakond

19,8%

19,2%

19,5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

12,4%

12,3%

11,9%

Isamaa

9,4%

8,9%

9%

Eesti 200

4,1%

4%

4,1%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,9%

3%

2,7%

Elurikkuse Erakond

1,6%

1,6%

1,2%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0,1%

0,1%

0,1%

Üksikkandidaadid

7,4%

7,5%

8,5%

Kõige populaarsemad kandidaadid on Marina Kaljurand (18,6%), Andrus Ansip (10,4%) ning Yana Toom (9,9%). Marina Kaljuranna populaarsuse toel pääseks Euroopa Parlamenti ka teine SDE kandidaat, kuid praeguse seisuga pole kindel, kas see on Indrek Tarand või keegi teine, sest kõikide teiste kandidaatide toetus jääb alla 1%. 

Marina Kaljurand (SDE)

18,6%

Andrus Ansip (Reformierakond)

10,4%

Yana Toom (Keskerakond)

9,9%

Raimond Kaljulaid (Üksikkandidaat)

6,4%

Urmas Paet (Reformierakond)

6,2%

Igor Gräzin (Keskerakond)

4,4%

Riho Terras (Isamaa)

4,3%

Jaak Madison (EKRE)

4%


Küsitluses esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: „Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?“ Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades. Küsitlusperioodi viimane nädal langes kokku e-hääletamise ja eelhääletamisega, mistõttu sisaldavad viimase küsitluslaine andmed ka teatud ulatuses oma valiku langetanud inimeste hinnanguid.

 

Küsitlused viidi läbi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt läbi veebikeskonnas 29.04-02.05, 03.05-09.05, 09.05-15.05 ja 17.05-22.05 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Antud valimi korral on maksimaalne statistiline viga +/- 1,55%.