Esialgse küsitluse põhjal on kõige popuaalrsemad nimekirjad Euroopa Parlamendi valimisteks Reformierakonnal ja Keskerakonnal

15.04.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viis uuringufirma Norstat läbi Euroopa Parlamendi valimiste küsitluse, kus vastajale oli esitatud ka suurem osa kandidaate. Küsitluse põhjal hääletaks mõne Reformierakonna kandidaadi poolt 24% ning Keskerakonna kandidaadi poolt 23%. Samas kõige populaarsem kandidaat on SDE liige Marina Kaljurand, kelle poolt annaks oma hääle 11% küsitlusele vastanutest. Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas 5. - 10. aprillini.  

Uuringufirma Norstat Eesti AS alustas küsitlusega 5. aprillil, seega kasutati 4. aprilliksteada olnud (või eeldatavaid) kandidaatide nimekirju. Seetõttu ei olnud küsitluses märgitud kõiki Eesti 200 ja Roheliste kandidaate, samuti Vasakpartei kandidaati ning üksikkandidaate. Samas olid Elurikkuse Erakonnas teada kõik kolm kandidaati ning oma kandidaadid olid kinnitanud ka kõik suuremad erakonnad, mistõttu peaks tulemused andma küllaltki usaldusväärse ülevaate erakondade ja kandidaatide populaarsusest Euroopa Parlamendi valimiste kontekstis.  

Inimestelt küsiti: “Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa parlamendi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?” Kõige populaarsemaks kandidaadis 4. aprilliks teada olnud nimede seas osutus Marina Kaljurand, kellele annaks oma hääle 11% valimisõiguslikest kodanikest. Minimaalse vahega oli Andrus Ansip (10%) ning kolmandal kohal Yana Toom (9%). Järgnevalt on esitatud kõik nimed, kelle poolt hääletaks vähemalt 4% küsitlusele vastanud inimestest.  

Marina Kaljurand

11%

Andrus Ansip

10%

Yana Toom

9%

Urmas Paet

5%

Mart Helme

4%

Riho Terras

4%

Igor Gräzin

4%

Krsitina Kallas

4%

 

Iga erakonna kandidaatide hääled kokku liites osutus kõige populaarsemaks Reformierakonna nimekiri (24%). Napilt teiseks jäi Keskerakonna nimekiri (23%). Tugeva tulemuse esialgse uuringu põhjal teeks ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond (19%). EKRE saaks 13% häältest, Isamaa 10%, Eesti 200 5% häältest, Rohelised 4% ja Elurikkuse Erakond 1%. Antud tulemuste põhjal saaks nii Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) kui ka Keskerakond (Yana Toom ja Igor Gräzin) 2 kohta ningEKRE (Mart Helme) jaSDE (Marina Kaljurand) 1 koha. Kui Eesti saaks Brexiti tõttu ühe koha Euroopa Parlamenti juurde, siis saaks selliste tulemuste korral ühe koha ka Isamaa (Riho Terras).  

Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS jätkavad Euroopa Parlamendi valimiste küsitlustega iganädalaselt kuni valimiste toimumiseni ning juba sellel nädalal saabuvad küsitluse tulemused, kus vastajatele olid esitatud kõik valimisteks registreeritud kandidaadid.

 

Küsitlus viidi läbi uuringufirma Norstat Eesti AS-i poolt läbi veebikeskonnas 5.-10. aprillini ning sellele vastas 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.