Idee lubada parlamendivalimistele valimisliite ja erakondade liite valijaid ei köida

15.10.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut viib läbi kuni valimisteni kestvat arvamusküsitluste seeriat, mille raames küsitakse iga kuu inimeste hinnangut iga parlamendierakonna ühe valimislubaduse kohta. Neljanda vooru küsitluse viis 3.-10. oktoobrini 1020 täisealise Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.  

Olulise muudatusena püüti seekordses voorus testida ka erakonna nime mõju lubaduse populaarsusele. Kui varasemalt on alati lubadused esitatud vastajatele ilma erakonna nimeta, siis seekord Jagati valim juhuslikult kaheks ning pooltele vastajatele kuvati küsimused koos erakonna nimega ning pooltele ilma.  

„Seekordses voorus on ehk kõige üllatavam madal toetus Vabaerakonna ettepanekule lubada Riigikogu valimistele erakondade liidud ja valimisliidud,“ kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. Seda ettepanekut toetab alla poole vastajatest ning 27% ei oska seisukohta antud küsimuses võtta, mis näitab, et Eesti parteisüsteemi avatumaks muutmine valijaid väga ei kõneta ega huvita,“ jätkas Paas. 

“Lubaduse autori märkimine mõjutas enim toetust EKRE ettepanekule ning võib eeldada et EKRE mainimine ilmselt kahandaks mõne populaarsemagi lubaduse toetust. See meenutab tegelikult Keskerakonda Edgar Savisaare ajal, kui iga nende ettepanek sai erakonna vastaste seas kõva kriitikat,” selgitas Paas. 

Kuue parlamendierakonna esitatud küsimused ja nende populaarsus oli seekord järgmine:  

Reformierakond:Kas toetate seda, et ravijärjekordasid tuleb lühendada?Antud ettepanekut pooldas 99% ja erakonna nime kuvades 95% vastajatest. 

Isamaa: Kas te toetate täiendavat tulumaksuvabastust ühe lapsega perele 100 eurot ning iga järgneva lapse puhul veel lisaks 200 eurot kuus?”Antud ettepanekud pooldas 84% ja erakonna nime kuvades 80% vastajatest.  

Keskerakond: Kas toetate presidendi otsevalimist Eesti kodanike poolt?”Antud ettepanekut pooldas 74% ja erakonna nime kuvades 74% vastajatest. 

EKRE: Kas Eesti peaks eirama meile ebasoodsaid Brüsseli juhiseid, kuigi see võib kaasa tuua eurotoetuste vähendamise?Antud ettepanekut pooldas 66% ja erakonna nime kuvades 48% vastajatest. 

SDE: Kas toetate Eesti järk-järgulist üleminekut täielikult taastuvenergiale?”  Antud ettepanekut pooldas 66% ja erakonna nime kuvades 55% vastajatest.  

Vabaerakond: “Kas toetate ideed, et Riigikogu valimistel saaksid osaleda ka erakondade liidud ning kodanike valimisliidud?”Antud ettepanekut pooldas 45% ja erakonna nime kuvades 39% vastajatest. 

Kõiki küsimusi paluti hinnata 4-palli skaalal („Jah“, „Pigem jah“, „Pigem ei“, „Ei). Iga küsimuse puhul on esitatud vastajate osakaal, kes vastas “Jah” või “Pigem jah”, ehk siis võttis erakonna ideed pooldava seisukoha. Vastajatel oli ka võimalus valida variant „Ei oska öelda“.  

Võimalus küsitluse tulemusi kommenteerida anti ka kõikidele Riigikogus esindatud eraondadele ning seda võimalust kasutas neist neli. 

Keskerkond: "Eesti Keskerakond on aastakümneid seisnud presidendi otsevalimiste eest. Meie selge siht on suurendada inimeste kaasatust riigielu puudutavate otsuste langetamisel ning riigijuhtide valimisel. Rahva kõrge toetus antud ettepanekule näitab, et seisame inimeste jaoks olulise põhimõtte eest. Loodame, et presidendi otsevalimiste idee leiab järgmises Riigikogu koosseisus laiapõhjalise konsensuse," selgitas Keskerakonna Riigikogu 2019 valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik. 

Isamaa: „Küsitluse tulemused näitavad, et Eesti inimesed väärtustavad perepoliitikat ja iga Eestis sündinud last. Sündide kasv tõestab samuti, et peredele rahalise kindlustunde loomine toimib ja näiteks lasterikka pere toetus on viinud sündide arvu hüppelise kasvuni just suurperedes,“ ütles Isamaa programmitoimkonna liige Sven Sester. Sesteri sõnul peame me looma tingimused selleks, et töötav lapsevanem saaks võimalikult palju oma lastesse panustada. „Teist ja kolmandat last ei saa sündida ilma esimeseta,“ lisas Sester selgitades, miks maksuvaba tulu peaks rakenduma juba alates esimesest lapsest.

Isamaa eestseisuse ettepanek valimisprogrammi on, et esimese lapse maksuvaba tulu oleks 100 eurot kuus, teise lapse kohta 200 eurot kuus ja iga järgmise lapse maksuvaba tulu oleks 300 eurot kuus. See tähendab, et ühe lapsega pere saab tulu deklareerides tagasi kuni 240 eurot ja näiteks kolme lapsega pere juba 1440 eurot.

Reformierakond:"Kohtudes Eestis valijatega on nende üks esimesi soove pääseda kiiremini arsti juurde. Reformierakonnal on ravijärjekordade lühendamiseks plaan, mis sisaldab patsiendi suuremat õigust arsti valida, üle-eestilise digiregistratuuri kehtestamist, senisest laiemat kaug- ja telekonsultatsioonide võimaldamist, esmatasandi arstide ja tugipersonali õiguste suurendamist ja pikemalt lahti olevate tervisekeskuste loomist," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas. 

SDE: "Sotside poliitika on alati olnud vastutustundlik ja see kehtib ka keskkonnaalastes küsimustes. Meie ettepanekule on kahe kolmandiku Eesti elanike toetus, mis annab kindlust, et meie inimene hoolib enda ja oma laste elukeskkonnast. Põlevkivist elektritootmine ei ole keskkonna seisukohalt kestlik ning meil tuleb julgemalt investeerida taastuvenergia kasutusele võtmisse. Eelmisel nädalal avaldas ÜRO ekspertkogu raporti, milles leidis, et üleilmse kliimakaose vältimiseks vajavad ühiskonnad ja maailma majandus seninägematuid muutusi. Rohetehnoloogiate kasutuselevõtmine on globaalne megatrend ning Eestil on sellest võita. Taastuvenergia suunas liikumine on sotside selge poliitiline siht, maandades samaaegselt efektiivselt ka riske, mis on seotud põlevkivist elektritootmisega," kommenteeris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige ja Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.