Inimesed ei pea õigeks abielureferendumi takistamist

16.11.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et 39% vastajatest peab õigeks ning 46% ei pea õigeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare lubadust kasutada Riigikogus kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse läbiviimist takistada. Küsitluse viis 13. -15. novembrini läbi uuringufirma Norstat Eesti AS.  

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar on öelnud, et tema erakond parlamendierakonnana kasutab kindlasti kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse otsus seisma panna. Sotsiaaldemokraadid kavatsevad Saare sõnul teha rahvahääletuse otsuse eelnõule nii palju ettepanekuid, et seda poleks võimalik Riigikogus menetleda. Sellest tulenevalt küsiti inimestelt, kas nad peavad õigeks SDE lubadust ning teise küsimusena, kas nad peavad õigeks abieluteemalise rahvahääletuse läbiviimist.  

SDE esimehe lubaduse kohta küsiti inimestelt: Kas Teie peate õigeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubadust kasutada Riigikogus kõiki vahendeid, et abieluteemalise rahvahääletuse läbiviimist takistada?” 39% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 46% vastas “Pigem ei” või “Ei” ning 16% “Ei oska öelda”.  

Rahvahääletuse kohta üldiselt küsiti: Kas Teie peate õigeks rahvahääletuse korraldamist küsimuses: Kas abielu peaks jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?” Antud küsimusele vastas 45% “Jah” või “Pigem jah”, 50% vastas “Pigem ei” või “Ei” ning 5% “Ei oska öelda”.  

Küsitlusest selgub, et kuigi suurem osa inimesi ei pea abieluteemalise rahvahääletuse korraldamist õigeks, siis ei peeta õigeks ka SDE plaani selle läbiviimist Riigikogus kõikide vahenditega takistada.  

Abieluteemalise rahvahääletuse takistamist peab õigeks SDE toetajatest 74%, Eesti 200 toetajatest 67%, Reformierakonna toetajatest 57%, Keskerakonna toetajatest 23%, Isamaa toetajatest 8% ning EKRE toetajatest 7%.

Abieluteemalise rahvahääletuse korraldamist peab õigeks EKRE toetajatest 97%, Keskerakonna toetajatest 71%, Isamaa toetajatest 65%, Reformierakonna toetajatest 26%, Eesti 200 toetajatest 20% ning SDE toetajatest 15%.

Seega on mõlema küsimuse puhul ühel pool koalitsioonierakondade toetajad, kes toetavad rahvahääletuse korraldamist ning on vastu selle takistamisele ning neile vastanduvad mõlemas küsimuses opositsioonierakondade ja Eesti 200 toetajad.

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 13. - 15. novembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.