Inimesed toetavad abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist

07.05.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlusest selgub, et 65% inimeste arvates tuleks abielu põhiseaduses määratleda kui ainult naise ja mehe vaheline liit. Küsitluse viis läbi 27. aprillist kuni 2. maini Turu-uuringute AS.

 

 

24. aprillil võttis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) vastu avalduse, mis toetab abielule kui naise ja mehe vahelisele liidule põhiseadusliku kaitse andmist. Sellest avaldusest tulenevalt küsiti inimestelt: “Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?”

 

Inimeste vastused antud küsimusele jagunesid järgmiselt: 65% vastas jah või pigem jah, 29% pigem ei või ei ning 6% ei oska öelda. EELK ettepanek leiab toetust praktiliselt kõikides sotsiaalsetes gruppides, kui vaadata vasuseid soo, vanuse, hariduse ja sissetuleku järgi, vaid 18-24-aastastest vastas üle poole (55%) pigem ei või ei.

 

“Kõikide andmete kohaselt võib meie kodanikke pidada kirikusse kui institutsiooni leigelt suhtuvateks. Samas nagu samuti mitmed uuringud kinnitavad, nähakse kirikus kahtlemata moraalset autoriteeti ning temalt tulevaid sõnumeid võetakse kuulda,” kommenteeris Ühiskonnuuringute Instituudi analüütikPeeter Espak. “Lisaks võib välja tuua, et põhiseaduse muutmine on keeruline protsess, aga kui seda ükskord tegema hakatakse, siis on meie küsitluste põhjal teada, et lisaks abielule põhiseadusliku kaitse andmisele (65% poolt) pooldaks inimesed ka presidendi otsevalimist (79% poolt) ning inimeste õigust algatada rahvahääletusi (81% poolt),” lisas Espak.

 

Mainitud andmed pärinevad kahest Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest. Esimene küsitlus viidi läbi 2018. aasta jaanuaris ning silmast-silma intervjuudes küsitleti 786 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Teine küsitlus viidi läbi 27. aprillist 2. maini veebikeskkonnas ning kokku küsitleti 1040 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.