Inimeste arvates on valitsus keskmise pensioni tulumaksvabastusest taganemisega pensionäre petnud

21.03.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi värskest küsitlusest selgub, et 77% inimestest peab pensionäride petmiseks valitsuse loobumist koalitsioonilepingus lubatud keskmise pensioni tulumaksuvabastusest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Märtsi alguses teatas valitsus, et koos teiste maksumuudatustega jäetakse keskmise pensioni tulumaksuvabastus järgmisel aastal selle aasta tasemele, mis on 776 eurot. Kuna järgmisel aastal tõuseb rahandusministeeriumi prognoosi järgi keskmine pension 826 euroni, siis tähendab see koalitsioonilepingus antud lubadusest taganemist. Ühiskonnauuringute Instituut küsis inimestelt, kas nende arvates on see pensionäride petmine või mitte. 

Vastajatele esitati küsimus koos muudatuse kirjeldusega: „Kas valitsus on Teie arvates petnud pensionäre, kui loobus koalitsioonilepingus lubatud keskmise pensioni tulumaksuvabastusest? Valitsus otsustas, et alates 2025. aastast jääb pensionide tulumaksuvaba piir püsima 776 eurole kuus. Samas kasvab rahandusministeeriumi prognoosi järgi keskmine pension 2025. aastal 826 euroni. Seega peaks 2025. aastal prognoositavalt keskmiselt pensionilt tasuma tulumaksu 11 eurot kuus ehk 132 eurot aastas.“ 77% vastajatest ütles „Jah“ või „Pigem jah“, 15% „Pigem ei“ või „Ei“ ning 8% „Ei oska öelda“.

Koalitsioonilepingus antud lubadusest taganemist peab pensionäride petmiseks 94% Keskerakonna, 93% EKRE, 90% Isamaa, 77% SDE ja 62% Eesti 200. Reformierakonna toetajatest peab lubadusest taganemist pensionäride petmiseks 46% ning ei pea samuti 46%.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 20.-21. märtsini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.