Inimeste esimene eelistus oleks Reformierakonna ja Keskerakonna moodustatud koalitsioon

12.03.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud valimiste järgsest küsitlusest selgub, et kõige enam soovitakse näha Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni. Neile järgnevad vastajad, kelle esimene eelistus oleks Reformierakonna, Isamaa ja SDE kolmikliit. Küsitluse viis 5.-11. märtsini 1003 valimisealise kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.  

Vastajatele esitati 3. märtsil toimunud Riigikogu valimiste tulemuste põhjal 5 võimalikku enamusvalitsust ning paluti öelda, milline nende seast oleks vastajatele esimene, teine, kolmas, neljas ja viies eelistus. Esimese eelistusena märgitud koalitsioonide järjestus oli järgmine: 

•  Reformierakond + Keskerakond: 37%

•  Reformierakond + Isamaa + SDE: 30%

•  Keskerakond + EKRE + Isamaa: 14%

•  Reformierakond + EKRE: 9%

•  Keskerakond + EKRE + SDE: 4% 

Seega oleks 37% valimisealiste kodanike esimene eelistus kaksikliit Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. 30% pooldaks Reformierakonna juhitavat kolmikliitu koos Isamaa ja SDE-ga. Hetkel kõige tõenäolisemana näiv võimuliit Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel on esimene eelistus 14% vastajatele. Kokku 67% vastajatest pooldaks küsitluse põhjal esimese valikuna koalitsioone, mida on võimalikuks pidanud valimised võitnud Reformierakond.  

Lisaks küsiti inimestelt, kelle poolt nad Riigikogu valimistel oma hääle andsid. Selle küsimuse põhjal on erinevate parlamendierakondade valijate esimesed eelistused võimalike koalitsioonide osas järgmised:  

•  Reformierakonna valijatest 54% eelistaks esimesena Reformierakonna, Isamaa ja SDE valitsust

•  Keskerakonna valijatest 68% eelistaks esimesena Reformierakonna ja Keskerakonna valitsust

•  EKRE valijatest 45% eelistaks esimesena Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsust

•  Isamaa valijatest 50% eelistaks esimesena Reformierakonna, Isamaa ja SDE valitsust

•  SDE valijatest 58% eelistaks esimesena Reformierakonna, Isamaa ja SDE valitsust 

Kuna inimesed pidid ütlema ka oma teise ning järgneva eelistuse, siis on võimalik tulemuste põhjal vaadata ka seda, milliseid koalitsioone soovitakse kõige vähem näha. Viienda eelistusena märgitud koalitsioonide järjestus oli järgmine:  

Keskerakond + EKRE + SDE: 32%

Reformierakond + EKRE: 30%

Keskerakond + EKRE + Isamaa: 15%

Reformierakond + Isamaa + SDE: 13%

Reformierakond + Keskerakond: 10% 

Kõige enam (32%) vastajaid on viienda ehk viimase eelistusena märkinud Keskerakonna juhitud kolmikliitu koos EKRE ja SDE-ga. Samas hetkel tõenäolise kolmikliidu (Keskerakond + EKRE + Isamaa) märkis viienda valikuna 15% vastajatest, mis tähendab, et tegemist poleks ka vastajate hinnangul kõige ebameeldivama koalitsiooniga.  

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 5.-11. märtsini ning sellele vastas 1003 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.