Isamaa madalseis jätkub

15.10.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,1%, Keskerakonda 23,3% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,9% valimisõiguslikest kodanikest.  

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. septembrist 14. oktoobrini ning kokku küsitleti 4010 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.  

Reitingutabeli esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,4%), Isamaa (6,5%) ning Eesti 200 (5,6%). Kuigi nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud, siis pikemaid trende vaadates on Isamaa toetus madalaimal tasemel sellel aastal läbi viidud küsitluste võrdluses.  

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,7% vastajatest ning opositsioonierakondi 42,5% vastajatest. 

 

10.09-08.10

Koondtulemus

18.09-14.10

Koondtulemus

Eesti Reformierakond

34,7%

34,1%

Eesti Keskerakond

22,8%

23,3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

16,8%

16,9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

7,9%

8,4%

Isamaa

6,7%

6,5%

Eesti 200

5,5%

5,6%

Erakond Eestimaa Rohelised

3,1%

2,8%

Elurikkuse Erakond

1%

0,9%

Eesti Vabaerakond

0,5%

0,6%

Muu

1,1%

1%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 18-09-23.09, 25.09-30.09, 01.10-08.10 ja 09.10-14.10 ning nendele vastas kokku 4010 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.