Kaja Kallase tagasiastumist toetab jätkuvalt kaks kolmandikku inimestest

27.09.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud värskest küsitlusest selgub, et 66% vastajate arvates peaks peaminister Kaja Kallas tagasi astuma. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS 

Seoses Kaja Kallase idavedude skandaaliga on Ühiskonnauuringute Instituut küsinud neljal korral, kas peaminister peaks skandaali tõttu ametist tagasi astuma. 

Vastajatele esitati järgmine küsimus: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?“ 27% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 66% vastas „Pigem jah“ või „Jah“ ning 7% ütles „Ei oska öelda“.

Erakondliku eelistuse järgi peab Kaja Kallase tagasiastumist vajalikuks 98% EKRE toetajatest, 92% Keskerakonna toetajatest, 91% Isamaa toetajatest ja 57% SDE toetajatest. Eesti 200 toetajatest arvab 45%, et peaminister peaks tagasi ning 45%, et ei peaks ning Reformierakonna toetajatest arvab 9%, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma ning 85%, et ei peaks. 

Alates augusti lõpust läbi viidud nelja küsitluse tulemused näitavad, et Kaja Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on selle aja jooksul olnud 66% ehk kahe kolmandiku juures või natuke üle selle.  

Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?

 

29.08

06.09

13.09

25.09

Jah/Pigem jah

66%

67%

69%

66%

Pigem ei/Ei

29%

27%

25%

27%

Ei oska öelda

5%

6%

6%

7%


 

Norstati küsitlus viidi läbi 25. septembril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.