Keskerakonna lubadusel tõsta lapsetoetust on 94% valijate toetus

16.09.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut viib läbi kuni valimisteni kestvat arvamusküsitluste seeriat, mille raames küsitakse iga kuu inimeste hinnangut iga parlamendierakonna ühe valimislubaduse kohta. Järjekorras kolmandas küsitluses toetati enim Keskerakonna lubadust tõsta esimese ja teise lapse toetus 100 euroni kuus, ettepanekut toetas 94% küsitlusele vastanud inimestest. Küsitluse viis 29. augustist 10. septembrini 1014 Eesti Vabariigi kodaniku seas läbi Turu-uuringute AS.  

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt paluti selle aasta juunis kõigil kuuel parlamendierakonnal esitada kuni valimisteni igal kuul üks võimalik valimislubadus, mis seejärel esitatakse arvamusküsitluses valijatele. Juunis läbi viidud esimeses voorus oli populaarseim Keskerakonna lubadus tõsta erakorraliselt keskmist vanaduspensioni 100 euro võrra, seda toetas 85% küsitlusele vastanutest. Juulis läbi viidud teises voorus oli väga populaarne Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanek tagada kõigile eakatele hooldekodu koht, antud lubadust pooldas 97% vastanutest. Augustis läbi viidud kolmandas voorus pakkus valijatele kõige meeldivama ettepaneku välja taaskord Keskerakond.  

Keskerakond soovis teada valijate hinnangut lastetoetuse tõstmise osas: “Kas Te toetate esimese ja teise lapse toetuse tõstmist 55-lt eurolt 100 euroni kuus?” Selle ettepaneku poolt on 94%, vastu oli 4% ning seisukohta ei oska öelda 3% vastanutest. 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitas küsimuse lasteaedade kohatasu kohta: “Kuivõrd te toetate ideed kaotada lasteaia kohatasu?”Seda toetab 77%,vastu on 17% ning seisukohta ei oska öelda 6% vastanutest. 

Reformierakond soovis näha inimeste arvamust järgmise ettepaneku kohta: “Kas te nõustute, et maksusüsteemi muudatus, mis maksustab töötavaid pensionäre varasemast kõrgemalt, tuleks tühistada?” Seda toetab 72%,vastu on 22% ning seisukohta ei oska öelda 7%.  

Isamaa soovis näha, kuidas inimesed suhtuvad praegusesse rändepoliitikasse: “Kuivõrd te toetate kodakondsus- ja rändepoliitikat, mis piirab odava võõrtööjõu Eestisse liikumist?” Seda toetab 63%,vastu on 31% ning seisukohta ei oska öelda 6% vastanutest. 

EKRE esitas järgmise küsimuse: “Kas Eesti peaks taastama dokumendikontrolli Soome ja Rootsi suunal, et ära hoida terrorismi levikut meile?”Seda toetab 52%,vastu on 42% ning seisukohta ei osanud öelda 6% vastanutest.  

Vabaerakond esitas valijatele järgmise küsimuse: “Kas toetate ideed, et eurotoetuste suurendamiseks jagatakse Eesti taotlusdokumentides Tallinna lähiümbruseks ning ülejäänud Eestimaaks?” Seda toetab 36%, vastu on 44% ning seisukohta ei oska öelda 20% vastanutest. 

“Väga kõrge toetus Keskerakonna valimislubadusele tõsta lapsetoetuseid ei ole üllatav,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. “Kolme vooru põhjal oleme näinud ning ilmselt näeme ka edaspidi, et raha ning “tasuta asjade” lubamine meeldib praktiliselt kõikidele valijatele. Küll peaks aga erakonnad mõtlema sellele, et kui kõik lubaks “raha külvamist lennukilt”, sest see on populaarne, siis pole võimalik üksteisest kuidagi eristuda ning toetust kasvatada,” jätkas Paas. “Kui veel mainida siiani kõige ebapopulaarsemat ideed, Vabaerakonna ettepanekut jagada Eesti eurotoetuste taotlusdokumentides kaheks, siis see on valija jaoks ilmselgelt liiga keeruline ning valimislubadusena ei tööta,” ütles Paas

Ühegi küsimuse puhul polnud vastajatele märgitud, mis erakonnalt idee pärineb. Kõiki küsimusi paluti hinnata 4-palli skaalal („Jah“, „Pigem jah“, „Pigem ei“, „Ei). Iga küsimuse puhul on esitatud vastajate osakaal, kes vastas “Jah” või “Pigem jah”, ehk siis võttis erakonna ideed pooldava seisukoha. Vastajatel oli ka võimalus valida variant „Ei oska öelda“.  

Võimalus tulemusi kommenteerida anti ka kõikidele erakondadele. Vabaerakonna aseesimees Kaul Nurm kommenteeris küsitluse tulemusi järgmiselt: “Olen 36%-lisest toetusest Vabaerakonna küsimusele meeldivalt üllatunud, sest see on temaatika, mida Eestis valdab detailideni ehk vaid mõnisada inimest. Kui valijatele oleks esitatud selle asemel küsimus, et kas oleksite nõus rahastama riigieelarvest Euroopa Liidu poolt Eesti riigile määratavast struktuurifondide toetusest summas 3 miljardit eurot omafinantseeringuna jätkuvalt 15%, nagu aastatel 2014-2020, või 45% nagu praegu kavandamisel, oleks toetajaid olnud kindlasti rohkem.” 

Keskerakonna Riigikogu valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik kommenteeris tulemus järgmiselt: "Keskerakond on kindlal seisukohal, et riigil tuleb senisest märksa enam toetada noori iseseisva elu alustamisel ning perekonna loomisel. Meie eesmärk Riigikogu valimistel on välja pakkuda terviklik noorte perede programm, mis hõlmab nii riigipoolset tuge oma eluaseme soetamisel, lasteaiakohtade ja hariduse korraldust kui vajalikke peretoetusi. Esimese ja teise lapse toetuse tõstmine saja euroni on üks konkreetne samm näitamaks, et riik väärtustab iga Eestimaal sündivat last. Seeläbi aitame ligi 160 000 perekonda, kus kasvab kokku üle 250 000 lapse. Eesti elanike 94%-line toetus meie ettepanekule annab selge signaali, et inimesed ootavad aktiivse laste- ja perepoliitikaga riiki," selgitas Tanel Kiik. 

Reformierakonnast kommenteeris tulemusi Urve Tiidus: “Praegune Keskerakonna valitsus oli taasiseseisvunud Eestis  esimene, kes läks pensionäride sissetuleku kallale, kehtestades töötavatele pensionäridele kõrgemad maksud. Reformierakonna valitsus ei teinud seda isegi möödunud majanduskriisi harjal, kui majanduslangus oli üle 10%. Tööturg vajab hädasti ka küpses eas inimesi, töötavate pensionäride täiendav maksustamine tuleb viivitamatult tühistada, kedagi ei tohi karistada töötamise eest.“  

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 29. augustist 10. septembrini 2018 ning sellele vastas 1014 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku