Keskerakonna positsioon on Tallinnas paranenud, kuid ainuvõimu tõenäoliselt ei säilitata

14.10.2021

Keskerakond võidab kindlalt kohalikud valimised Tallinnas, kuid ainuvõimu säilitamine on ebatõenäoline, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest. Eesti Keskerakond toetab Tallinnas 42,3%, Reformierakonda 17,6% ning Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 13.1% 16-aastastest ja vanematest Tallinna elanikest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS ning tegemist on ainsa küsitlusega, kus vastajale esitati tema piirkonna täielik valimisnimekiri.

Viimane valimiste-eelne küsitlus viidi läbi 24. septembrist 13. oktoobrini ning telefoniküsitlusele vastas 2216 valimisõiguslikku Tallinna elanikku. Küsitlus viidi läbi nimekirjade põhjal selliselt, et pärast taustküsimustele vastamist saadeti inimestele veebilink, kus oli võimalik teha valik oma ringkonna kandidaatide seast.  

Küsitluse tulemuste põhjal saaks Keskerakond Tallinna Linnavolikogus 35 kohta 79-st. Reformierakond saaks 14 kohta ning paremuselt kolmanda tulemuse teeks EKRE, kes saaks 11 kohta. Volikokku pääsevad veel Eesti 200 (7 kohta), SDE (7 kohta) ning Isamaa (5 kohta).  

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul võrreldes eelnevate küsitlustega suuri muutusi toetuse jaotuses ei ole Tallinnas näha, kuid ära tasub märkida siiski, et Keskerakond on oma positsiooni natuke parandanud ning tema peamised konkurendid on vähesel määral toetust kaotanud. “Samuti on viimastel nädalatel suurenenud ennustused selles osas, kui palju inimesi Tallinnas valima läheb, kuid osaluse plahvatuslikku kasvu võrreldes eelmiste valimistega me siiski väga suure tõenäosusega ei näe,” kommenteeris Mölder.  

 

Häälte osakaal

Kohtade arv volikogus

Eesti Keskerakond

42,3%

35

Eesti Reformierakond

17,6%

14

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

13,1%

11

Eesti 200

9,3%

7

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

8,8%

7

Isamaa

6,2%

5

Erakond Eestimaa Rohelised

2%

0

Mõni muu erakond või valimisliit

0,7%

0

KOKKU

 

79

Martin Mölder jätkas tulemusi kommenteerides, et kui sellisele häälte jaotusele otsa vaadata, siis kindlasti esimene ja kõige olulisem küsimus puudutab Keskerakonna positsiooni ja tõenäosust, et nad saavad ka seekord absoluutse enamuse Tallinna volikogus ning seeläbi ka võimaluse järgmised neli aastat pealinnas ilma koalitsiooni moodustamata valitseda. Tema sõnul taoline häälte jaotus, nagu me praegu näeme, tagaks Keskerakonnale Tallinna volikogus 35 kohta 79-st, kuid absoluutseks enamuseks oleks vaja 40 kohta.

Absoluutse enamuse saavutamine võib seega tunduda Keskerakonna haardest väljas, kuid mitmete neile soodsate asjaolude kokkulangemine võib selle siiski muuta võimalikuks. Väga palju sõltub sellest, mis juhtub valimiskünnise ümber. Kui Isamaa peaks kaotama mõne protsendi oma häältest ning jääma napilt valimiskünnise alla ning kui teiste valimiskünnise alla jäävate erakondade ja valimisnimekirjade (näiteks Roheliste) toetus peaks ühe-kahe protsendipunkti võrra suurenema, saaks Keskerakond automaatselt ilmselt kolm kohta juurde. Valimiskünnise ületanud nimekirjade kohtade osakaal volikogus sõltub sellest, kui palju hääli läheb kaduma ehk siis künnise alla jäänud erakondadele.

Kui sellele lisaks koguks Keskerakond endale veel paari protsendipunkti jagu hääli juurde, olekski neil ilmselt 40 kohta Tallinna volikogus koos. Tervikpildis peaksid liikuma vaid üksikud protsendipunktid siia ja sinna. See ei pruugi tunduda palju, kuid kõigi nende muutuste juhtumine koos ja korraga on siiski väga ebatõenäoline. Isamaal peaks minema Tallinnas erakordselt halvasti ning samal ajal peaks Keskerakonnal ja Rohelistel minema erakordselt hästi, et Keskerakonna ainuvõim taasrealiseeruks.   

Kui Isamaa toetus jääb sinna, kuhu ta oodatavalt jääb - viie ja kümne protsendi vahele - ning kui Rohelised teevad samuti oma oodatud paariprotsendise tulemuse, peaks Keskerakond aga oma toetust võrreldes nende küsitlustulemustega väga oluliselt suurendama, et tagada ainuvõim. Siis peaks Keskerakond kokku saama vähemalt umbes 48% häältest.  

Seega on hetkel olukord veel selline, et Keskerakond Tallinnas absoluutset enamust ei saavuta. Kuid see ei tähenda, et neil pingutada ei tasuks ja kindlasti ei tähenda see ka seda, et nende konkurendid võiksid veel viimastel otsustavatel hetkedel hoo maha võtta.  

Norstati küsitlus viidi läbi 24. septembrist  13. oktoobrini 16-aastaste ning vanemate Tallinna elanikeseas telefoni teel ja selles osales kokku 2216 vastajat.