Keskerakonna toetus on langustrendis

01.08.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal jätkab tõusu Reformierakonna toetus (36,5%), samal ajal on selle aasta reitingute võrdluses madalaimale langenud Keskerakonna toetus (18,9%).  

Värskeimad koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. juunist 30. juulini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Viimased kuus nädalat pidevalt tõusnud Reformierakonna toetus on nüüdseks 36,5%, mis on kõrgeim näitaja sellel aastal mõõdetud nelja nädala koondtulemuste võrdluses.  

Keskerakonda toetab 18,9% küsitlusele vastanutest, mis on omakorda madalaim näitaja sellel aastal mõõdetud koondtulemuste võrdluses. See tähendab, et peaministripartei jääb Reformierakonnast juba 17,6% kaugusele ning see vahe pole selle aasta tulemustes varem nii suur olnud. 

Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda toetab 16,6%, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 9,8% ning Isamaad 8,4% küsitlusele vastanutest. Ülejäänud erakondade toetus jääb alla valimiskünnise 

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,9% ning opositsioonierakondi 46,3%. Valimiste järgselt mõõdetud tulemuste võrdluses on tegemist vastavalt madalaima ning kõrgeima tulemsega.  

 

20.06-22.07

Koondtulemus

26.06-30.07

Koondtulemus

Eesti Reformierakond

35,8%

36,5%

Eesti Keskerakond

19,7%

18,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

16,7%

16,6%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9,2%

9,8%

Isamaa

9%

8,4%

Eesti 200

4,4%

4,2%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,5%

2,5%

Elurikkuse Erakond

0,7%

1%

Eesti Vabaerakond

0,6%

0,8%

Muu

1,4%

1,2%

 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 02.07-08.07, 08.07-15.07, 15.07-22.07 ja 22.07-30.07 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.