Keskerakonna tõus peatus, SDE ja Isamaa toetus madalseisus

24.09.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimase nädalaga pole ükski erakond märkimisväärselt toetust kasvatanud ega kaotanud. Reformierakonda toetab 35,1%, Keskerakonda 23,3% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,3% küsitletutest. Samas on viimaste tulemuste põhjal peatunud Keskerakonna 6 nädalat kestnud tõus ning nii Sotsiaaldemokratliku Erakonna kui Isamaa toetus on aasta madalaimal tasemel.  

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 27. augustist 23. septembrini ning kokku küsitleti 4007 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.  

Kolme populaarseima erakonna seas jäid muutused 0,8% piiresse ning toetus seega võrreldavale tasemele eelmise nädalaga. Samas peatus Keskerakonna kuus nädalat kestnud tõus, mille jooksul Kasvatas peaministripartei oma toetust 6% võrra.  

Esikolmikule järgnevad SDE (8,2%) ja Isamaa (6,7%). Kuigi nende kahe erakonna puhul olid nädalaga muutused veel väiksemad (maksimaalselt 0,3%), siis pikemat trendi vaadates on mõlema erakonna toetus langenud madalaimale tasemele selle aasta jooksul läbi viidud küsitluste võrdluses.  

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,3% vastajatest ning opositsioonierakondi 43,3% vastajatest. Koalitsiooni toetus on alates septembri algusest pidevalt ületanud opositsiooni toetust.  

 

21.08-17.09

Koondtulemus

27.08-23.09

Koondtulemus

Eesti Reformierakond

34,4%

35,1%

Eesti Keskerakond

23,9%

23,3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

15,5%

16,3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

8,4%

8,2%

Isamaa

7%

6,7%

Eesti 200

4,9%

4,8%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,7%

2,8%

Elurikkuse Erakond

1,5%

1,2%

Eesti Vabaerakond

0,4%

0,4%

Muu

1,6%

1,1% 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 27.08-02.09 03-09-09.09, 10.09-17.09 ja 18-09-23.09 ning nendele vastas kokku 4007 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.