Keskerakonna valimsilubadus on kõige populaarsem

01.07.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas kuni valimisteni kestvat arvamusküsitluste seeriat, mille raames küsitakse iga kuu inimeste arvamust ühe parlamendierakonna poolt esitatud idee kohta. Esimene voor viidi läbi vahemikus 18-25 juuni ning kõige populaarsem oli Keskerakonna idee tõsta 2020. aastal keskmist vanaduspensioni 100 euro võrra. Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS ning sellele vastas 1017 vähemalt täisealist Eesti Vabariigi kodanikku.  

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tehti juunis kõigile kuuele parlamendierakonnale ettepanek nimetada kuni valimisteni iga kuu küsimus ühe oma idee kohta, mille seejärel saaks esitada arvamusküsitluses valijatele. Esimeses voorus saatis oma küsimuse kuuest erakonnast neli: Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Reformierakond ning Isamaa. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja Vabaerakonna puhul valiti üks nende poolt viimasel ajal avalikult välja käidud ideedest.  

Ühegi küsimuse puhul polnud vastajatele märgitud, mis erakonnalt idee pärineb. Kõiki küsimusi paluti hinnata 4-palli skaalal („Jah“, „Pigem jah“, „Pigem ei“, „Ei) ning järgnevalt on esitatud iga küsimuse puhul vastajate osakaal, kes vastas “Jah” või “Pigem jah”, ehk siis võttis erakonna ideed pooldava seisukoha. Vastajatel oli ka võimalus valida variant „Ei oska öelda“.  

Keskerakond pakkus välja järgmise küsimuse:“Kas Teie toetate erakorralist pensionitõusu, mille toel tõuseks 2020. aastal keskmine vanaduspension 100 euro võrra?”Antud ideed toetas 85% küsitluses osalenud inimestest ning Keskerakonna valijate seas oli toetus 96%.  

EKRE esitatud küsimus oli: “Kas leiate, et kohtunikud peaks olema kodanike poolt valitavad?”  Antud ideed toetas 38% vastajatest, samas EKRE valijatest toetas seda 67%.  

Reformierakonna pakutud küsimus oli: “Kuivõrd Teie toetate ideed, et 500-eurone maksuvaba tulu kehtiks kõigile ning mitte ainult kuni 1200 eurot teenivale inimesele?”Sellele ideele väljendas toetust 61% kõikidest vastajatest ning 71% Reformierakonna valijatest.  

Isamaa soovis näha toetust järgmisele ideele: “Kuivõrd toetate ideed, et teise pensionisambaga liitumine oleks vabatahtlik?”Antud mõtet toetas 68% küsitluses osalenud inimestest ning 70% Isamaa valijatest.  

SDE küsimust ei saatnud ning inimestele pakuti välja järgmine idee: “Kuivõrd toetate ideed luua igale sündivale lapsele iseseisva elu alustamiseks tuleviku fond, kuhu panustaksid nii riik kui lapsevanemad?”Seda ideed toetas 72% kõikidest vastajatest ning 76% SDE valijatest.  

Samuti ei pakkunud enda küsimust Vabaerakond ning inimestele esitati järgmine idee: “Kas toetate ideed, et Vabariigi Valitsuses oleks praeguse 15 ministri asemel 12 ministrit?”Nimetatud ideed toetas 81% kõikidest vastanutest ning 87% Vabaerakonna valijatest.  

Vastajatel oli kõige keerulisem seisukohta võtta EKRE idee suhtes, mille puhul 19% vastajatest valis variandi „Ei oska öelda“. Samuti olid teistest keerulisemad pensionisambaga liitumist puudutav küsimus (15% „Ei oska öelda“) ja ministrite arvu puudutab küsimus (13% „Ei oska öelda“).  

“Kuigi Keskerakonna pakutud idee pensionitõusust oli kõige populaarsem, millele järgnes Vabaerakonna idee ministrite arvu vähendamisest, siis on kindlasti veel vara teha ühe idee põhjal järeldusi, et antud erakonnad nüüd selle abil valimistel hea tulemuse teevad. Lisaks sellele, et valijad esitatud ideed üldiselt toetavad, peaks see ka lahendama mingit probleemi, mida inimesed isiklikult või ühiskonnas üldiselt olulisena tajuvad,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Tanel Paas. “Samas võimaldab antud küsitlus muidugi anda esimesed hinnangud selle kohta, kui hästi erakonnad valimiskampaaniaks valmis on. Viie erakonna pakutud idee puhul näeme siinkohal üsna laialdast ühiskondliku toetust, mis võiks võimaldada üksteiselt häälte võitmist. Samas EKRE idee tundub olevat populaarne eelkõige nende endi valijate seas, mis võiks olla nii öelda olemasolevat valijaskonda kinnistav idee,” jätkas Paas. 

Tulemuste saabudes said kõik erakonnad võimaluse eelmise nädala keskel neid kommenteerida, mida kasutas ainult Keskerakond. „Meil tuleb väärikalt toetada tänaseid ja tulevasi pensionäre, kes on aastakümneid panustanud Eesti riigi ülesehitamisse. Seetõttu taotleb Keskerakond erakorralist pensionitõusu, mille toel kasvaks 2020. aastal keskmine vanaduspension 100 euro võrra. Erakorraline pensionitõus on vajalik, et parandada eakate inimeste igakuist toimetulekut ja heaolu. Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlus näitab, et Keskerakonna ühel peamisel valimislubadusel on Eesti elanike seas laiapõhjaline toetus,“ ütles tulemusi kommenteerides Keskerakonna valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi veebikeskkonnas Turu-Uuringute AS 18.- 25. juunini 2018 ning sellele vastas 1017 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.