Koalitsiooni moodustavaid erakondi toetab 47,9% küsitletutest

16.04.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimase nelja nädala koondtulemus katab osaliselt perioodi, kui Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vaheline koalitsioonileping oli avalikustatud. Kuigi pikemajaline koalitsioonilepingu mõju tulemustes veel ei kajastu, siis kolme koalitsiooni moodustava erakonna toetus on kokku 47,9%, opositsiooni jäävatel erakondadel 42,2% ning Riigikogust välja jäänud erakondi eelistab 10% vastanutest.  

Reformierakond jätkab ülekaalukalt kõige populaarsema erakonnana ning nende poolt annaks praegu oma hääle 33% valimisõiguslikest kodanikest. Keskerakonna poolt hääletaks 20,6% ning EKRE poolt 17,9%. Isamaad toetab 9,4% ning Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 9,2%. Eesti 200 toetus on jäänud püsima valimiskünnisest üleval pool ning nende poolt annaks oma hääle 5,8% valimisõiguslikest kodanikest. 

Koondtulemused võtavad kokku 18.03-15.04 läbi viidud neli küsitlust, mille raames küsitleti kokku 4014 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Seega langes veidi enam kui neljandik küsitlusperioodist aega, kui Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel moodustatava võimuliidu leping oli juba avalikustatud. Viimaste tulemuste võrdlus eelmisel nädalal avaldatud reitingutega märkimisväärseid muutusi erakondade toetusprotsentides aga ei näita.   

 

11.03-08.04 Koondtulemus

18.03-15.04 Koondtulemus

Eesti Reformierakond

33,4%

33%

Eesti Keskerakond

20,8%

20,6%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

16,5%

17,9%

Isamaa

10%

9,4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9,1%

9,2%

Eesti 200

6%

5,8%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,1%

2,3%

Elurikkuse erakond

0,8%

0,7%

Eesti Vabaerakond

0,6%

0,6%

Muu

0,4%

0,6%

Kui vaadata toetust erinevate sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes, siis paistab silma, et vene rahvusest inimeste toetus Keskerakonnale on vähehaaval langenud ning Reformierakonnale tõusnud. Sellest hoolimata on vene rahvusest vastajate seas Keskerakond ülekaalukalt kõige populaarsem partei. Vene rahvusest valijatest 62% (nädal varem 67%) annaks oma hääle Keskerakonnale, 13% Reformierakonnale (nädal varem 11%), 12% Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning 7% Eesti 200-le. Kusjuures vahetult valimistele eelnenud koondtulemused näitasid vene rahvusest vastajate seas Keskerakonnale 72% ning Reformierakonnale 4% toetust.  

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS enamasti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. 4000. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%.

 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 18.03-24.03, 25.03-29.03, 01.04-08.04, 08.04-15.04 ning nendele vastas kokku 4014 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin: https://www.inst.ee/erakondade-reiting