Koalitsioonierakondade toetus on tõusmas

13.06.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal jätkab populaarseima erakonnana Reformierakond, teisel kohal on Keskerakond ning kolmandal kohal EKRE. Kui Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel pigem langenud, siis Keskerakond ja EKRE on samal ajal suutnud toetust kasvatada.   

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 14. maist 11. juunini, mille raames küsitleti kokku 4010 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Kõige populaarsem erakond on Reformierakond, keda toetab 30,7% küsitletutest. Teisel kohal on Keskerakond (21,1%) ning kolmandal kohal Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (18,9%). Neile järgnevad Sotisaaldemokraatlik Erakond (10,8%) ning Isamaa (9%). Ülejäänud erakondade toetus jääb alla valimiskünnise.  

EKRE toetus ei ole Norstat Eesti AS-i poolt läbi viidud küsitlustes sellel aastal kordagi nii kõrge olnud. Pärast mai esimese poole madalseisu tõusvas trendis liikunud ka Keskerakonna toetus (13. mai seisuga oli see 19,3% nüüd 21,1%). Need kaks trendi tähendavad, et toetus koalitsioonierakondadele on kuuga ligi 4% kasvanud ning on nüüd 49% (13. mai seisuga oli see 45,1%). Opositsioonierakondade toetajaid on samal ajal 41,5%, madalam oli see näitaja viimati 11. märtsil (40,5%).  

 

06.05-03.06 Koondtulemus

14.05-11.06 Koondtulemus

Eesti Reformierakond

30,7%

30,7%

Eesti Keskerakond

20,8%

21,1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

18,4%

18,9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

11,5%

10,8%

Isamaa

8,9%

9%

Eesti 200

4,6%

4,8%

Erakond Eestimaa Rohelised

3%

2,7%

Elurikkuse erakond

1%

0,8%

Eesti Vabaerakond

0,4%

0,6%

Muu

0,7%

0,5%
Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 14.05-20.05, 20.05-27.05, 27.05-03.06 ja 04.06-11.06 ning nendele vastas kokku 4010 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.