Koalitsioonilepingu põhilubadustel on enamuse toetus

10.04.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viiakse järjepidevalt läbi avaliku arvamuse küsitlusi ning aasta jooksul on puudutatud neis mitmeid teemasid, mis on kirjas värskelt allkirjastatud koalitsioonilepingus. Alates 2018. aasta aprillist läbi viidud küsitluste põhjal on võimalik hinnata, kuidas suhtuvad inimesed Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel sõlmitud koalitsioonilepingu enim tähelepanu saanud lubadustesse. Kõik küsitlused on läbi viinud Turu-uuringute AS. 

6. aprillil avalikustatud ning kaks päeva hiljem allkirjastatud koalitsioonileping Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel on toonud kaasa palju vastakaid arvamusi arvamusliidrite, ekspertide ning poliitikute seas. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlused annavad võimaluse hinnata, kuidas suhtuvad osadesse selle punktidesse valimisõiguslikud kodanikud. Alates 2018. aasta aprillist läbi viidud küsitlused on sisaldanud küsimusi mitme koalitsioonilepingu enim tähelepanu saanud teema kohta. 

“Siinkohal välja toodud küsitluste tulemused ei võimalda muidugi hinnata seda, kuidas suhtuvad inimesed värskesse koalitsioonilepingusse tervikuna, kuna tegemist on ainult mõne üksiku teemaga paljude seast,” kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. “Samas on need kindlasti viimase paari päeva jooksul meedias enim tähelepanu pälvinute ning selle põhjal olulisemate teemade seas. Kuna igal siin kajastatud lubadusel on olnud küsitlustes vastajate enamuse toetus, siis väärtushinnangute vaatenurgast peaks uus koalitsioonileping olema valijatele pigem meelepärane, jätkas Johanson.  

Järgnevalt on esitatud koalitsioonilepingu lubadus, samal teemal varasemalt küsitud küsimuse täpne sõnastus ning vastajate jagunemine antud küsimuses. 

Põhiseaduse muutmine rahvaalgatuse seadustamiseks:

Jaanuaris 2019 läbi viidud küsitluses küsiti: “Kas pooldate põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi?” Selle poolt oli 79%, vastu 15% ning oma seisukohta ei osanud öelda 7% vastajatest.  

Korraldada rahvahääletus, et põhiseaduses määratleda abielu mehe ja naise vahelise liiduna:

Aprillis 2018 läbi viidud küsitluses küsiti: “Kas Teie arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit?” Selle poolt oli 65%, vastu 29% ning oma seisukohta ei osanud öelda 6% vastajatest. 

Range sisserändepoliitika jätkamine:

Septembris 2018 läbi viidud küsitluse küsiti: “Kuivõrd te toetate kodakondsus- ja rändepoliitikat, mis piirab odava võõrtööjõu Eestisse liikumist?” Selle poolt oli 63%, vastu 31% ning 6% ei osanud oma seisukohta öelda. Sama teemaga haakub küsimus sisserände kvoodi kohta, mis oli sees 2017. aasta augustis läbi viidud küsitluses: „Eestis on väljaspoolt Euroopa Majanduspiirkonda, Šveitsi, Ameerika Ühendriike ja Jaapanit  saabuva sisserände puhul kehtestatud kvoot 1317 inimest aastas. Kas Teie arvates peaks seda kvooti suurendama?“ Selle poolt oli 16%, vastu 72% ning 12% ei osanud oma seisukohta öelda. 

Pensioni teine sammas vabatahtlikuks:

Novembris2018 läbi viidud küsitluses küsiti inimestelt: “Kas Teie arvates tuleks muuta pensioni teine sammas ehk kogumispension vabatahtlikuks?” Selle poolt oli 60%, vastu 27% ning oma seisukohta ei osanud öelda 12% vastajatest.  

Võtta vajadusel laenu, et ehitada kolm põhimaanteed neljarealiseks:

Augustis 2018 läbi viidud küsitluses küsiti: “Kas toetate vajadusel laenu võtmist suuremate riigimaanteede st.Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Narva, neljarealiseks ehitamisel?” Selle poolt oli 59%, vastu 15% ning oma seisukohta ei osanud öelda 5%.  

Küsitlused on läbi viinud Turu-uuringute AS vahemikus aprill 2018 kuni jaanuar 2019 veebikeskkonnas ning silmast-silma intervjuudena. Küsitlustele on vastanud iga kord vähemalt 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.