Kõige enam usaldatakse Eestis politseid ja kaitseväge, kõige vähem erakondi

14.12.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi tellimusel läbi viidud uuringust selgub, et kui politseid ja kaitseväge usaldab 80%, siis erakondi usaldab 14% vastajatest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.   

Vastajatelt küsiti: “Mil määral Te usaldate järgmisi institutsioone?” Arvamust küsiti kümne erineva institutsiooni kohta 4-palli skaalal: “Usaldan täiesti”, “Pigem usaldan”, “Pigem ei usalda”, “Üldse ei usalda”. Lisaks oli võimalik valida vastuseks “Ei oska öelda”. Vastavalt sellele, kui palju ühte või teist institutsiooni hetkel ühiskonnas usaldatakse, kujunes välja selline järjestus:  

•   Politsei: 80% usaldab, 16% ei usalda ning 4% ei oska öelda

•   Kaitsevägi: 80% usaldab, 14% ei usalda ning 6% ei oska öelda

•   President: 72% usaldab, 23% ei usalda ning 5% ei oska öelda

•   Kohtuvõim: 70% usaldab, 23% ei usalda ning 6% ei oska öelda

•   KAPO: 64% usaldab, 25% ei usalda ning 11% ei oska öelda

•   Prokuratuur: 63% usaldab, 27% ei usalda ning 10% ei oska öelda

•   Meedia: 31% usaldab, 63% ei usalda ning 6% ei oska öelda

•   Valitsus: 30% usaldab, 66% ei usalda ning 4% ei oska öelda

•   Riigikogu: 30% usaldab, 65% ei usalda ning 5% ei oska öelda

•   Erakonnad: 14% usaldab, 77% ei usalda ning 9% ei oska öelda 

Erakondliku eelistuse järgi on märkimisväärsed erinevused usalduses riigikogu ja valitsuse vastu. Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas on enamuses vastajad, kes usaldavad riigikogu ja valitsust. Sotsiaaldemokraatide valijad enamasti usaldavad valitsust, aga mitte riigikogu. EKRE, Keskerakonna ja Isamaa seas on suures ülekaalus vastajad, kes ei usalda riigikogu ega valitsust.  

Lisaks küsiti vastajatelt: “Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?” 71% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 23% “Pigem ei” või “Ei” ning 6% ütles “Ei oska öelda”. 

Erakondliku eelistuse järgi toetavad peaministri tagasiastumist EKRE (97%), Keskerakonna (94%), Isamaa (89%), SDE (56%) ja Eesti 200 (53%) toetajad. Ainult Reformierakonna toetajatest on suurem osa (85%) vastajatest seisukohal, et Kaja Kallas peaks jätkama.  

Alates augusti lõpust on Ühiskonnauuringute Instituudi poolt antud küsimust küsitud kuuel korral ning varasemates küsitlustes on peaministri tagasiastumist pooldavate vastajate osakaal jäänud vahemikku 66-69%.  

Norstati küsitlus viidi läbi 12. - 13. detsembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.