Koroonaviiruse vastu vaktsineeriks end 64% Eesti inimestest

07.09.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud uuringust selgus, et kui Ravimiametipoolt heaks kiidetud ja tasuta vaktsiin oleks praegu saadaval, siis vaktsineeriks end koroonaviiruse/COVID-19 vastu 64% Eesti inimestest. Küsitluse viis 500 18-aastase ja vanema Eesti elaniku seas läbi uuringufirma Norstat Eesti AS. 

Eestis on alates märtsikuust diagnoositud koroonaviirus 2532 inimesel ning surmajuhtumeid on 64. Kuigi suvekuudel püsis haigestumus koroonaviirusesse Eestis väga madalal tasemel, siis alates augustikuust on see liikunud tõusvas trendis. Viiruse laiem levik sunnib taas mõtlema piirangute peale ning leevendust olukorrale nähakse vaktsiinis. Sellest tulenevalt uuriti, kui paljud inimesed oleks praegu end võimalus korral nõus koroonaviiruse vastu vaktsineerima. 

Inimestelt küsiti: “Kas Teie oleksite nõus ennast vaktsineerima koroonaviiruse/COVID-19 vastu, kui praegu oleks tasuta saadaval Ravimiameti poolt heaks kiidetud vaktsiin?” 64% inimestest vastas “Jah” või “Pigem jah”, 27% “Pigem ei” või “Ei” ning 8% “Ei oska öelda”. Seega oleks koroonaviiruse vastu nõus ennast vaktsineerima ligi 2/3 Eesti elanikest 

Jah

31%

Pigem jah

33%

Pigem ei

16%

Ei

12%

Ei oska öelda

8%

Lisaks uuriti ka seda, kas vaktsiin peaks olema kohustuslik ning inimestelt küsiti: “Kas Teie arvates peaks koroonaviiruse/COVID-19 vaktsiin olema kohustuslik?” Antud küsimusele vasta 43% “Jah” või “Pigem jah”, 47% “Pigem ei” või “Ei” ning 10% “Ei oska öelda”. Seega on mõnevõrra enam neid inimesi, kelle arvates ei peaks võimalik koroonaviiruse vaktsiin olema kohustuslik.  

Jah

12%

Pigem jah

31%

Pigem ei

24%

Ei

23%

Ei oska öelda

10%

Sügisel algab ka gripihooaeg ning teadlased on soovitanud inimestel end sügisel kindlasti gripi vastu vaktsineerida. Seega küsiti inimestelt: “Kas Teie plaanite vaktsineerida ennast sellel hooajal gripi vastu?” 34% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 59% “Pigem ei” või “Ei” ning 7% “Ei oska öelda”. Seega enamus inimestest ei plaani end sellel hooajal gripi vastu vaktsineerida.  

Jah

20%

Pigem jah

14%

Pigem ei

26%

Ei

33%

Ei oska öelda

7%


Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 2.-3. septembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.