Küsitlus: Marina Kaljurand võib SDE-le tuua Euroopa Parlamendi valimistel kaks kohta

14.05.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viib uuringufirma Norstat kuni valimisteni iganädalaselt läbi Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjade populaarsuse küsitlust. Viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri (22%), järgnevad SDE (20,6%) ning Keskerakond (19,8%). 

Uuringufirma Norstat Eesti AS viis 12. aprillist 9. maini läbi neli Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide populaarsuse küsitlust. See tähendab, et viimase küsitluse järel on esmakordselt võimalik esitada nelja nädala koondtulemus. Selliselt kujuneb valimiks 4000 ning paraneb tulemuste täpsus. Antud meetod õigustas end viimaste Riigikogu valimiste eel, kui Norstati koondtulemused erinesid tegelikest valimistulemustest maksimaalselt 0,9%.  

Viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal on kõige populaarsem Reformierakonna nimekiri (22%). Teisel kohal on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekiri (20,6%) ning kolmandal kohal Keskerakonna nimekiri (19,8%). Neljandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (12,4%) ning viiendal kohal Isamaa (9,4%). 

Kui antud tulemused realiseeruks valimistel, siis saaksid Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) ning SDE (Marina Kaljurand ja Indrek Tarand) Euroopa Parlamenti kaks kohta. Keskerakond (Yana Toom) ning EKRE (Mart Helme) saaksid mõlemad ühe koha. Kui Eesti saadikute kohtade arv kasvaks brexiti tõttu seitsmeni, siis saaks lisanduva koha Keskerakond (Igor Gräzin).  

 

12.04-17.04

22.04-25.04

29.04-02.05

03.05-09.05

Koondtulemus

12.04-09.05

Reformierakond

22,3%

21,1%

22,6%

21,3%

22%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

16,9%

19,8%

21,3%

24,7%

20,6%

Keskerakond

20,3%

21,3%

18,9%

18,3%

19,8%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

13,6%

12,3%

11,2%

12,8%

12,4%

Isamaa

10,7%

9,1%

10%

7,8%

9,4%

Eesti 200

4,5%

3,8%

3,9%

4%

4,1%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,8%

2,9%

3,3%

2,7%

2,9%

Elurikkuse Erakond

1,9%

1,9%

0,9%

0,5%

1,6%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0,3%

0%

0,3%

0%

0,1%

Üksikkandidaadid

6,7%

7,6%

7,4%

7,2%

7,4%

Ülekaalukalt kõige populaarsem kandidaat on Marina Kaljurand (17,4%), kes tooks praeguse seisuga SDE-le Euroopa Parlamendis kaks kohta. Kuna kõigi teiste SDE kandidaatide individuaalne toetus on alla 1%, siis pole tegelikult kindel, kes praeguste tulemuste realiseerumisel SDE nimekirjast teisena Euroopa Parlamenti pääseks - hetkel on nende nimekirjas populaarsuselt teine Indrek Tarand (0,9%).  

Marina Kaljurand (SDE)

17,4%

Andrus Ansip (Reformierakond)

10,9%

Yana Toom (Keskerakond)

9,9%

Urmas Paet (Reformierakond)

5,9%

Raimond Kaljulaid (Üksikkandidaat)

5,6%

Igor Gräzin (Keskerakond)

4,6%

Mart Helme (EKRE)

4%

Riho Terras (Isamaa)

4%

Küsitluses esitati vastajatele täielik Euroopa Parlamendi valimistel osalevate kandidaatide nimekiri ning küsiti: „Millise kandidaadi poolt annaksite oma hääle juhul, kui Euroopa Parlamenedi valimised toimuksid järgmisel pühapäeval?“ Sellisel kujul imiteerib küsitlus situatsiooni valimiskabiinis või e-hääletades.