Laste- ja peretoetuste tõstmist toetab 60% inimestest

06.01.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 60% inimestest toetab ning 31% ei toeta perehüvitiste muutmise eelnõud. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Enne jõule jättis Vabariigi President välja kuulutamata 7. detsembril Riigikogus vastu võetud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse ning 28. detsembril võttis riigikogu seaduse muudetud kujul uuesti vastu. 6. jaanuaril 2023 kuulutas president seaduse muudetud kujul välja. Seaduse kohaselt tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 eurolt 80 euroni ning lasterikka pere toetus kolmanda lapse puhul 300 eurolt 650 euroni ja seitsmenda lapse puhul 600 eurolt 850 euroni.  

Ühiskonnauuringute Instituut küsis inimestelt: “Kas Teie toetate perehüvitiste muutmise eelnõud, mille kohaselt tõusevad laste- ja peretoetused? Esimese ja teise lapse toetus on kavandatud tõusma 60 eurolt 80 euroni ning lasterikka pere toetus kolmanda lapse puhul 300 eurolt 650 euroni jah seitsmenda lapse puhul 600 eurolt 850 euroni.” 60% vastajatest ütles, et toetab eelnõud, 31% ei toeta ning 9% vastas “Ei oska öelda”. 

Kõikide suuremate erakondade valijate seas on eelnõu toetajaid rohkem kui vastaseid. Kõige enam toetavad laste- ja peretoetuste tõstmist EKRE (73%), Keskerakonna (72%) ja Isamaa (70%) valijad. Üle 50% on toetuste tõstmise pooldajate osakaal ka SDE (54%) ja Eesti 200 (53%) valijate seas. Reformierakonna valijatest toetab eelnõud 47% ning vastu on 45%, seega toetajate osakaal jääb alla 50%, kuid see on suurem kui vastaste osakaal.  

Kuigi laste arvu järgi toetavad kõige enam eelnõud 3 ja enama lapsega vastajad (78%), siis on toetajad ülekaalus ka lasteta (57%), 1 lapsega (53%) ja 2 lapsega (55%) vastajate seas.  

Lisaks paluti inimestel öelda, milline erakond on nende arvates põhiline peretoetuste muutmise algataja. 39% peab peamiseks algatajaks Isamaad, 21% Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja 15% Keskerakonda.  

Kui Eesti 200 ja Reformierakonna ja EKRE valijate seas peab eelnõu põhiliseks algatajaks suurem osa vastajaid Isamaad, siis Keskerakonna valijate seas peetakse algatajaks Keskerakonda ja sotside valijate seas sotse.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 4.- 5. jaanuarini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 976 vastajat.